Společnost Transics zavádí řadu řešení pro přívěsy a správu majetku

TX-MAGELLAN optimalizuje plánování vozového parku a maximalizuje využití přívěsů

Od druhého čtvrtletí roku 2011 přichází společnost Transics postupně s řadou řešení pro přívěsy, která jsou souhrnně označovana názvem TX-MAGELLAN. Tato nová řešení jsou zárukou optimálního plánování vozového parku a maximálního využití přívěsů. Transics tím vychází vstříc některým důležitým výzvám v oblasti správy přívěsů, s nimiž jsou dopravci denně konfrontováni.

Nová řešení v telematice přívěsů doplňují již existující aplikace společnosti Transics pro sofistikovanější správu vozového parku. Tento evropský hráč tak přichází na trh s kompletní nabídkou pro efektivní správu vozového parku.

Výzvy v oblasti správy přívěsů a majetku

Optimální správa přívěsů a aktiv je založena na třech pilířích.

Efektivní využití majetku: jestliže jsou přívěsy taženy subdodavateli, jejich pozice, dostupnost nebo trasy nejsou vždy pro dopravce snadno zjistitelné. Tato data jsou však důležitá, pokud chtějí vozový park využívat s maximálním nasazením, realizovat stejné dopravní zakázky s nižšími náklady a předcházet ztrátě nebo krádežím přívěsů.

Monitorování nákladu: specializovaná doprava klade zvýšené požadavky. Dopravce musí být např. neustále dobře informovaný o teplotních podmínkách, v nichž se provádí nakládka klienta, a může v případě potřeby zasáhnout. Navíc požadují zákazníci jasné informace o těchto podmínkách a očekávají striktní dodržování svých postupů.

Optimální údržba: Každý dopravce se snaží o maximální vytížení vozového parku. Proto je potřebná důkladná a optimalizovaná údržba nákladních automobilů, ale stejně tak i přívěsů. Kdo má přívěs k dispozici neustále v optimálním stavu, ten může být schopen rychle reagovat podle potřeby. Současně snižuje kontrola nákladů na údržbu a prevence neočekávaných závad provozní náklady.

Pro každou potřebu vhodné řešení

TX-MAGELLAN zahrnuje skupinu sledovacích aplikací pro přívěsy, které nabízejí řadu funkcí uzpůsobených specifickým potřebám dopravců.

Geoslužby a služby sledování trasy se realizují třemy způsoby.

GEO, což je autonomní aplikace na baterie, přeposílá více let několikrát denně pozici na domovskou základnu. Díky přehledu o majetku všeho druhu (přívěsy, kontejnery, plošinové návěsy) v reálném čase bez propojení s nákladním automobilem, mohou plánovači optimálně nasazovat a využívat své prostředky.

TRACE lze během jízdy dobíjet z vozidla a je možné víckrát za hodinu předávat jeho pozici tak, aby se znázornila projetá trasa a bylo možné odhadnout pravděpodobný čas příjezdu.

ROUTE umožňuje stanovení přesné vzdálenosti. S jeho pomocí lze kontrolovat faktury subdodavatelů vystavené na základě kilometrů a předcházet tak eventuálnímu zneužití.

Specializovaná doprava nebo doprava s udržováním určité teploty probíhá bezproblémově s aplikací COLD. Prostřednictvím napojení na zařízení pro záznam teploty nebo na nezávislé senzory se kontroluje, zda zůstávají zachovány stanovené teplotní podmínky a zda chladící jednotka funguje optimálně. Alarmy na domovské základně poskytují varování, jakmile jsou překročeny stanovené limity. Díky propojení s dveřními kontakty je možné mít přehled o tom, jestli nejsou dveře otevřeny nadbytečně dlouho. Také teplotní nastavení chladící jednotky lze kontrolovat na dálku.

A konečně aplikace CARE zahrnuje služby údržby přívěsu. Díky propojení se sběrnicí EBS (Electronic Braking System – elektronický systém brzd) přívěsu jsou k dispozici technická data o rychlosti, ujeté vzdálenosti, systému brzd, zatížení osy a úrovni naložení. Tyto údaje umožňují optimalizovat údržbu přívěsů, čímž se zvyšuje jejich životnost i bezpečnost řidičů.

Walter Mastelinck, GŘ (CEO) společnosti Transics s potěšením představuje nové produkty: „TX-MAGELLAN potvrzuje zřetelný závazek společnosti Transics vytvářet řešení, která přinášejí vyšší efektivitu a nižší náklady pro dopravní podniky. I nadále směřujeme naše úsilí v oblasti výzkumu a vývoje na podobné produkty, které poskytují odpověď na potřeby dnešního sektoru dopravců nebo je samy předvídají.“

Společnost Transics International NV, založená v roce 1991, vyvíjí a prodává sofistikovaná řešení pro správu vozového parku pro dopravní a logistický sektor. Díky mnoholetým zkušenostem, intenzivnímu úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a silnému zaměření na zkušenosti klientů může být společnost Transics považována za předního poskytovatele řešení v rámci svého sektoru. Vedle své centrály ve městě Ieper (Ypry, Belgie) je společnost Transics aktivní po celé Evropě. Podnik je od června 2007 kotován na burze (Euronext Brusel).