Rumunská dopravní společnost Practicom nyní spoléhá na moderní řešení pro správu vozového parku od firmy Transics

Dopravní společnosti čelí rychle se měnícímu obchodnímu prostředí s nelítostným konkurenčním bojem a stále větším množstvím předpisů – například ohledně doby řízení a odpočinku. Za účelem zlepšení provozní efektivity se musí provozovatelé vozových parků přizpůsobit novým podmínkám a optimalizovat obchodní procesy. Practicom, dopravní společnost se sídlem v Bukurešti, nabízející přepravu zboží po celé zemi i v zahraničí, se této výzvě právě postavila tím, že vybavila svůj mezinárodní vozový park 220 komerčních vozidel palubními počítači TX-SKY od firmy Transics.

Ještě před touto investicí do moderních řešení pro správu vozového parku od firmy Transics společnost Practicom zjistila, že není dostatečně transparentní a chybí jí kontrolní procesy, zejména co se týká správy tachografů, plánování trasy, jakož i doby řízení a odpočinku. „Vedli jsme diskuse s řidiči o konkrétní pracovní době a ujetých trasách. Nedostatečné schopnosti plánování měly kromě toho za důsledek cesty navíc a zbytečně ujeté kilometry. To všechno vedlo k značně neefektivnímu využívání našeho vozového parku”, říká Adrian Vasile, vedoucí auditu a controllingu ve firmě Practicom. „Z tohoto důvodu jsme hledali řešení, které by nám pomohlo řešit tyto výzvy a optimalizovat naše obchodní procesy, a přesto by bylo snadno integrovatelné do našeho stávajícího systému řízení dopravy.”

Společnost Practicom se začátkem tohoto roku rozhodla upgradovat svůj vozový park o moderní řešení pro správu vozového parku od firmy Transics. Každý palubní počítač TX‑SKY je přímo propojen se sběrnicí CAN a tachografem vozidla, a zaznamenává kritické informace o nákladním vozidle a řidiči, jakož i údaje z dalších zdrojů, jako jsou skenery dokumentů. Relevantní údaje jsou zachytávány a zasílány do kanceláře v reálném čase – čímž se snižuje administrativní zátěž řidičů i dispečerů. Provozovatelé vozového parku mohou navíc identifikovat problémy jako je nevhodné chování řidiče při jízdě nebo nesrovnalosti týkající se doby řízení a odpočinku. Manažer vozového parku může řidičům okamžitě poskytnout technickou i administrativní zpětnou vazbu – například ohledně ideálních tras, stylu jízdy nebo jakýchkoliv bezprostředně hrozících závad, jako jsou podhuštěné pneumatiky. Zprávy pro vedení společnosti uvádí jasný přehled o výkonnosti vozidla a řidiče, čímž umožňují optimalizaci plánování.

Cristian Kiss, vedoucí prodeje společnosti Transics pro Rumunsko: „S našimi moderními řešeními pro správu vozového parku jsme schopni společnosti Practicom nabídnout integrované řešení splňující všechny potřebné vlastnosti. Koncem roku 2019 plánují zvětšit svůj vozový park až na 700 vozidel. Z tohoto důvodu je optimalizace procesů a zajištění efektivnosti vozového parku ještě důležitější. Na cestě vpřed je budeme i nadále podporovat v jejich plánech vybavit palubními počítači TX-SKY další vozidla.”

O společnosti Transics
Transics International BVBA, společnost skupiny WABCO, byla založena v roce 1991 a zabývá se vývojem a distribucí řešení pro správu vozového parku v sektoru dopravy a logistiky. Společnost Transics je globálním dodavatelem komplexních řešení pro správu nákladních vozů, řidičů, návěsů, nákladů a subdodavatelů. Naše řešení jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, svědomitého úsilí v oboru výzkumu a vývoje a intenzivního soustředění na zkušenosti zákazníků. Společnost Transics, která má sídlo v Ypres v Belgii, se ve svém oboru stala evropskou špičkou a působí aktivně po celém světě.

Kontakt pro média
Nadine Landau , +49 89 4702771-14, transics@klenkhoursch.de