Co je míněno pojmem back office?

Back office v opravě

Back office řídí veškeré logistické procesy dopravce. Pracovníci back office mají na starosti proces objednávání – od prvotní objednávky až po fakturaci – a plánování dopravy. V průběhu posledních několika let bylo zavedeno několik softwarových aplikací na podporu back office při těchto úkolech. Tyto nástroje pomáhají dopravcům pracovat efektivněji a s vyšší produktivitou. Systém správy vozového parku a systém řízení dopravy jsou nejlépe známými aplikacemi. Kromě toho jsou k dispozici řešení pro správu přívěsů, řízení skladování (WMS) a fakturační software, všechny jsou navrženy na podporu logistického procesu.

Back office a systémy sledování vozidel

Funkce sledování vozidel umožňuje pracovníkům back office monitorovat vozidla na silnici v reálném čase. Černá skříňka, která je zabudovaná do vozidla, podporuje systém sledování prostřednictvím GPS technologie. Do centrálního serveru jsou automaticky zasílány aktuální informace o stavu a pozici, většinou prostřednictvím GPRS. Tímto způsobem může domovská kancelář u každého nákladního vozu a jakéhokoliv jiného vozidla z vozového parku sledovat GPS pozici a monitorovat aspekty jako je rychlost, směr, trasa, po které se jede a ETA (odhadovaný čas příjezdu).

Back office a systém správy vozového parku (FMS)

Správa vozového parku se týká řízení vozového parku a řidičů dopravce. Systém správy vozového parku automatizuje procesy správy vozového parku, čímž umožňuje back office zvyšovat produktivitu logistických procesů při současném snižování nákladů. Palubní počítače poskytují FMS mobilní data. Údaje, které si back office vymění s řidiči v reálném čase, jsou zobrazeny na palubním počítači.

Back office a systém řízení dopravy (TMS)

TMS je speciálně pro daný sektor vytvořený systém plánování zdrojů podniku (ERP), který se v logistických firmách stále více používá. Software TMS back office pomáhá dopravním společnostem plánovat dopředu, převádět objednávky do souborů a automaticky posílat informace ohledně nákladu, který je k dispozici, míst pro zastávky, zbývajících dobách řízení vozidel a odpočinku nebo přínosech pro řidiče. Kromě toho FMS zpracovává informace, které řidiči posílají ze svých nákladních vozidel. Tyto informace jsou pro back office užitečné kvůli přesné kalkulaci nákladů.

Více o našem softwaru back office TX-CONNECT