Co je míněno pojmem datová komunikace?

Co je datová komunikace?

Zvyšující se počet dopravních společností vybavuje svá vozidla mobilním řešením datové komunikace. Ve většině případů back office komunikuje s vozovým parkem přes GPRS (Global Packet Radio Service) nebo přes mobilní datovou komunikaci. Datová komunikace GPRS využívá síť GSM, ale uživatelům umožňuje posílat a přijímat více dat než běžné mobilní telefony nebo modemy. Dopravci, kteří používají datovou komunikaci, neplatí za každou zaslanou zprávu jako je tomu v případě zasílání textových zpráv, ale za množství zaslaných dat.

Datová komunikace přes GPRS

Většina dnešních palubních počítačů komunikuje prostřednictvím GPRS. Tento typ datové komunikace dopravcům umožňuje monitorovat vozidla na silnici a vyměňovat si zprávy s řidiči za relativně nízké fixní náklady. Díky datové komunikaci GPRS může back office na dálku sledovat podmínky v nákladních vozidlech a přívěsech – otevírání dveří, teplotu nebo hladinu paliva. Jak domovská kancelář přijímá informace o pozici a stavu nákladního vozidla / přívěsu v reálném čase, může po celou dobu aktualizovat plánování. Na druhé straně, řidiči mohou na základě čísel objednávek, které obdrží prostřednictvím palubního počítače, jednoduše zaznamenávat dobu nakládky a vykládky.

Čtení digitálního tachografu prostřednictvím mobilní datové komunikace

Mnoho palubních počítačů nejnovější generace řidičům umožňuje prostřednictvím mobilní datové komunikace posílat data z digitálního tachografu do back office, zatímco jsou na cestě. Tímto způsobem již nemusí jet do domovské kanceláře, aby bylo možné vyčíst kartu řidiče.

Výhody mobilní datové komunikace v dopravním průmyslu

Díky datové komunikaci GPRS mohou řidiči ze svých vozidel zasílat do back office v reálném čase data, která jsou velmi důležitá pro plánování, služby zákazníkům nebo fakturaci. Pro pracovníky, kteří pracují v domovské kanceláři, je jednoduché zaslat řidičům instrukce. A v neposlední řadě pomáhá datová komunikace dopravcům chránit jejich vozový park před krádeží nebo ztrátou: stanovení pozice v reálném čase jim umožňuje vždy určit polohu celého jejich vozového parku.

Datová komunikace GPRS nabízí mnohonásobné výhody: spojení je neustále otevřené, zatímco náklady zůstávají nízké a jsou předvídatelné; dodává významné úspory a optimalizuje služby zákazníkům.