Co je míněno pojmem digitální tachograf?

Co je digitální tachograf?

Digitální tachograf je elektronické zařízení, které je začleněno do přístrojové desky vozidla. Uchovává data o osobní kartě řidiče a v interní velkokapacitní paměti. Digitální tachograf má malou obrazovku displeje, konektor, který umožňuje přenos dat a tiskárnu.

Evropská legislativa učinila digitální tachografy povinnými ve všech zemích Evropské Unie a ve Švýcarsku. Jelikož jejich funkcí je zaznamenávat doby řízení a odpočinku, pomáhají vymahatelnosti dodržování nařízení EK 561/2006. Oprávněné úřední osoby budou požadovat, aby se mohli na data podívat v průběhu silniční kontroly. Karta digitálního tachografu je chytrá karta, která se používá v kombinaci s kontrolním zařízením. Karta zaručuje identitu držitele, přičemž existují čtyři typy: karta řidiče, podniková karta, servisní karta a kontrolní karta.

Proč je digitální tachograf povinný?

Digitální tachograf pomáhá vymahatelnosti pravidel pracovní doby řidičů, jako je maximální doba řízení a minimální doba odpočinku. Tímto způsobem pomáhá zvyšovat bezpečnost na silnicích a zaručuje férovou konkurenci na dopravním trhu. Stahování dat z velkokapacitní paměti digitálního tachografu a dat z karty řidiče do zabezpečeného externího zařízení podléhá striktně stanoveným podmínkám, jako je archivování dat z digitálního tachografu.

Propojení digitálního tachografu s palubním počítačem

Propojení mezi digitálním tachografem a palubním počítačem dopravcům umožňuje přečíst si kartu řidiče a velkokapacitní paměť, zatímco on je na silnici. Pokud jsou téměř překročeny povolené doby řízení a odpočinku, pokrokové FMS systémy v reálném čase varují jak back office, tak i řidiče. Společnosti, které mají jasnou představu o pracovní době a době odpočinku, jsou schopny pružně přizpůsobovat své plánování, a tím maximalizovat svou produktivitu.

Napojení digitálního tachografu na CAN bus

Pokud je digitální tachograf napojen na CAN bus, kromě dat, která souvisí pouze s danou cestou, mohou být zaznamenány a zpracovány také data související s vozidlem. To otevírá možnosti monitorovat spotřebu paliva a styl řízení řidičů.

Více o našich řešeních DigiTach