Co je míněno pojmem ECO SCORE?

Co je ECO SCORE?

ECO SCORE je indikátor stylu řízení, tj. nástroj, který ukazuje výkon řidičů při ekologické jízdě a následně jejich efektivnost v průběhu jejich cest. Ekologická jízda si v průběhu několika posledních let získala v dopravním průmyslu popularitu. Analyzováním řidičského chování a neustálým trénováním – prostřednictvím ECO SCORE – mohou dopravci dramaticky zlepšit styl řízení svých zaměstnanců. Systémy správy vozového parku (FMS) poskytují technické detaily, aby bylo možné vypočítat výkon řidičů: prostřednictvím spojení s CAN bus používá ECO SCORE data uložená v palubním počítači.

Jak ECO SCORE funguje?

ECO SCORE ukazuje, do jaké míry řidiči přijímají zásady ekologické jízdy. Existují dva způsoby měření stylu řízení. Kvantitativní měření počítá události a jejich trvání a přidává skóre k celkovému výsledku, např. počet dob, kdy řidič brzdil (prudce nebo mírně). Nicméně výsledek těchto měření je (příliš) omezený, aby v dlouhodobém horizontu přizpůsobil styl řízení řidiče. Kvalitativní analýza je mnohem přesnější, jelikož bere v úvahu také události před a po skutečné činnosti. Prostřednictvím školení, tréninku a monitoringu mohou řidiči neustále vylepšovat své ECO SCORE nebo si skóre uchovat, pokud je vynikající.

Přednosti ECO SCORE s ohledem na úspory nákladů a životní prostředí

ECO SCORE dopravcům nabízí nástroje, které potřebují, aby mohli průběžně hodnotit, trénovat a povzbuzovat své řidiče k efektivnějšímu řízení z hlediska spotřeby pohonných hmot Tímto způsobem mohou každý rok ušetřit tisíce eur za naftu, zatímco omezují emise nebezpečných plynů jako je oxid uhličitý. Předvídání řízení také snižuje riziko nehod. Navíc, dobré ECO SCORE dopravcům pomůže snížit pojistné za vozový park a snížit náklady na údržbu nákladních vozidel.

Dobré ECO SCORE zvyšuje pohodlí řidičů

Řidiči, kteří dodržují pravidla ekologické jízdy, potvrzují, že nyní řídí pohodlněji a uvolněněji. To bude mít pozitivní dopad na jejich motivaci, zatímco ve skutečnosti neřídí pomaleji než jiní řidiči. A v neposlední řadě ekologická jízda příznivě ovlivňuje image dopravce: investoři a široká veřejnost oceňují ekologický přístup.

Více o našem programu analýzy stylu řízení TX-ECO