Co je míněno pojmem ekologická jízda?

Co je ekologická jízda?

Ekologická jízda poukazuje na „hospodárné, ekologické a bezpečné“ řízení. Tento koncept si v průběhu několika posledních let získal v dopravním průmyslu popularitu. Nová generace systémů správy vozového parku nabízí stále lepší pochopení stylu řízení řidiče a spotřeby paliva. Analyzováním řidičského chování mohou dopravci významným způsobem optimalizovat styl řízení, čímž sníží spotřebu paliva, emisí oxidu uhličitého, náklady na údržbu, škodní případy a nehody. ECO SCORE  je ukazatel, který ukazuje, do jaké míry řidič zachovává principy ekologické jízdy a následně to, nakolik efektivní je jeho řidičské chování z hlediska spotřeby energie.

Ekonomické a ekologické výhody ekologické jízdy

Na základě příchozích údajů o brzdném chování, rychlosti, počtu otáček (rpm), nouzových zastávkách, přeřazování, vypínání nebo nevypínání motoru ve stavu bez pohybu, atd., u každého jednotlivého řidiče, mohou dopravci neustále hodnotit svůj tým řidičů a trénovat je, aby řídili hospodárněji a efektivněji z hlediska spotřeby paliva – v souladu s principy ekologické jízdy. Ekologická jízda pomáhá dopravním společnostem každý rok ušetřit tisíce eur za palivo za každé nákladní vozidlo, přičemž se snižují emise oxidu uhličitého a dalších nebezpečných plynů.

Navíc, předvídání řidičského chování snižuje riziko nehody, což na oplátku pomáhá dopravcům ušetřit na pojištění a na nákladech za údržbu. Ekologická jízda dále zvyšuje bezpečnost na silnicích a pomáhá dopravcům snižovat škody na jejich vozovém parku.

Ekologická jízda zajišťuje pohodlné řízení a zvyšuje image společnosti

Řidiči, kteří dodržují pravidla ekologické jízdy, potvrzují, že řídí pohodlněji a uvolněněji. To bude mít pozitivní dopad na jejich motivaci, zatímco ve skutečnosti neřídí pomaleji než ostatní řidiči. A v neposlední řadě má ekologická jízda pozitivní dopad na image dopravce: investoři a široká veřejnost oceňují udržitelný přístup.

Ekologická jízda a ECO SCORE

ECO SCORE naznačuje, do jaké míry řidiči přijímají zásady ekologické jízdy, tj. nakolik hospodárné, ekologické a bezpečné je jejich řidičské chování. Školení, trénink a neustálý monitoring řidičům pomůže zlepšit jejich ECO SCORE.

Více o našem programu analýzy stylu řízení TX-ECO