Co je míněno pojmem FMS brána?

Co je FMS brána?

FMS brána se vztahuje k rozhraní, které pomáhá předat technické informace o vozidle back office. Vedoucí výrobci nákladních vozidel se dohodli na používání jednoho jediného standardu pro dodávání informací ze svých vozidel CAN bus třetím stranám: standardní FMS. Tím, že do vozidla zabudují FMS bránu, technologie CAN bus je propojena s palubním počítačem systému správy vozového parku (FMS). To umožňuje back office dopravce přečíst a interpretovat veškeré technické detaily. Výhody jsou mnohonásobné, mimo jiné v oblasti ekologické jízdy.

Jaké údaje poskytuje FMS brána?

FMS brána pomáhá získat z vozidel následující údaje: rychlost nákladního vozidla, počet otáček (rpm), pozici pedálů, tempomat, hladinu paliva, celkovou ujetou vzdálenost, míru spotřeby paliva (např. zatímco nákladní vozidlo stojí), teplotu chladicí kapaliny motoru, identifikační číslo vozidla, skutečný točivý moment, turbínový tlak, informace o brždění a/nebo diagnostická data. Které z těchto údajů FMS brána poskytne, to bude záviset na výrobci, roku výroby a konfiguraci nákladního vozidla.

FMS brána a ekologická jízda

FMS brána umožňuje back office dopravce získat z vozidla výše zmíněné údaje. Tímto způsobem může jednoduše hodnotit a permanentně přizpůsobovat spotřebu paliva a styl řízení řidičů – tj. přijmout zásady ekologické jízdy. Proaktivní řidičské chování zvyšuje efektivnost spotřeby paliva a snižuje emise oxidu uhličitého. Kromě toho pomáhá minimalizovat náklady na údržbu vozidel a výrazně snižuje počet nehod a škodných případů. Další výhody monitorování technických údajů v reálném čase prostřednictvím FMS brány zahrnují například odhalení krádeže: pokud se hladina paliva rychle výrazně sníží, může to poukazovat na krádež.

FMS brána a systém správy vozového parku

Systém správy vozového parku (FMS) je prováděcí modul, který distribuuje data do dalších softwarových aplikací jako je systém řízení dopravy (TMS). FMS dopravcům pomáhá zvýšit jejich úrovně produktivity při současném snížení nákladů.