Co je míněno pojmem GeoFencing?

Co je GeoFencing?

GeoFencing dopravcům umožňuje definovat geografické oblasti na mapě a potom přidělit těmto zónám pravidla, čímž omezí svůj (vozový) park pro konkrétní geografickou oblast. Back office a/nebo řidiči automaticky obdrží upozornění na displeji svých obrazovek prostřednictvím textových zpráv nebo emailem. GeoFencing používá technologii GPS (Global Positioning System).

Při napojení na software back office GeoFencing dopravcům umožňuje automaticky zpracovávat mnoho údajů a pracovat proaktivně, když to je potřeba (správa na základě výjimek). Navíc tento koncept pomáhá dopravcům zlepšit efektivitu řidičů a plánovačů a optimalizovat služby zákazníkům. GeoFencing pomáhá omezovat lidské chyby, získat čas a snížit náklady.

GeoFencing: zónové monitorování

Zónové monitorování nebo detekce zón naznačuje, že v rámci oblastí definovaných uživatelem jsou monitorovány důležité pohyby. Back office může stanovit pravidla pro automatická upozornění pro případy, kdy vozidlo do konkrétní zóny přijede nebo nepřijede (včas). Dopravci, kteří používají navigaci nákladních vozidel a GeoFencing, mohou svým zákazníkům přesně ukázat, jestli nákladní vozidla dodala zboží ve správnou dobu na správnou adresu, což usnadňuje přesnou fakturaci. GeoFencing se rovněž používá při správě přívěsů.

GeoFencing: správa na základě výjimek

Správa na základě výjimek je chytrý způsob, jak udržet náklady dopravců na komunikaci na nízké úrovni. GeoFencing podporuje správu na základě výjimek, jelikož poplachy budou spuštěny pouze tehdy, když jsou porušena předem stanovená pravidla, tj. dodávka, která dorazí k zákazníkovi pozdě, zpoždění v průběhu nakládky nebo vykládky, řidič, který odpočívá na parkovacím místě, které není bezpečné, nebo si vybere silnici, na které se platí mýtné, nebo nebezpečnou silnici.

GeoFencing k zabránění krádeže a zneužití

GeoFencing lze rovněž použít k prevenci krádeže. Pokud vozidlo (nebo jiný materiál) opustí předem definovanou geografickou (nebo časovou) zónu, dopravce se může rozhodnout ho zastavit. Dopravci, kteří spolupracují se subdodavateli, mohou používat GeoFencing na vystopování polohy materiálu, čímž se vyhnou zneužití.