Co je míněno pojmem GPRS?

Co je datová komunikace GPRS?

Díky datové komunikaci založené na GPRS dopravní průmysl v několika posledních letech docílil mnoho zlepšení Většina z dnešních palubních počítačů využívá GPRS (Global Packet Radio Service). Tento typ datové komunikace umožňuje back office vyměňovat si s řidiči textové zprávy v reálném čase a neustále na dálku sledovat svou flotilu.

GPRS: vyšší efektivita při nižších nákladech

Díky GPRS dopravci nyní mohou komunikovat se svými řidiči a vozidly na silnici při relativně nízkých nákladech. GPRS datová komunikace využívá síť GSM, ale umožňuje přijímat a odesílat více dat než s běžnými mobilními telefony nebo modemy. Síť se používá efektivněji, jelikož data se posílají rozdělená. Dopravci, kteří používají datovou komunikaci, neplatí za každou zaslanou zprávu, jako je tomu při zasílání textových zpráv, ale za množství zaslaných dat.

GPRS a palubní počítač

Palubní počítač s připojením přes GPRS umožňuje back office na dálku monitorovat podmínky v nákladních vozidlech a přívěsech, tj. hladinu paliva, otevírání dveří nebo teplotu. Jelikož dostávají informace o pozici a stavu nákladního vozidla/přívěsu v reálném čase, mohou jednoduše aktualizovat časový plán práce. Na druhé straně, řidiči dostávají prostřednictvím palubního počítače údaje, jako jsou čísla objednávek. Potom jsou do systému řízení dopravy (TMS) automaticky integrována dodatečná data.

GPRS rovněž umožňuje palubním počítačům automaticky posílat digitálním tachografem data do centrály.

Přednosti datové komunikace GPRS v dopravním sektoru

Díky GPRS mohou řidiči ze svých vozidel posílat do back office v reálném čase údaje, které jsou velmi důležité pro fakturaci, plánování, služby zákazníkům nebo trénink stylu řízení. Plánovači mohou rychle a efektivně informovat řidiče na cestě o nových zakázkách nebo o změně časových plánů. A v neposlední řadě umožňuje kombinace GPRS a sledování vozidel dopravcům chránit jejich vozový park proti krádeži nebo ztrátě při nízkých nákladech.