Co je míněno pojmem navigace nákladních vozidel?

Co je navigace nákladních vozidel?

Většina nákladních vozidel na silnicích je v současné době vybavena softwarem navigace nákladních vozidel. Tento software bere při výpočtu trasy v úvahu specifikace vozidla, jako je délka, hmotnost, výška a šířka nákladního vozidla / přívěsu, čímž zaručuje, že vozidla s těžkým nákladem si vyberou ty nejlepší trasy. Pokud je navigace nákladních vozidel integrována do systému správy vozového parku (FMS) a palubního počítače, výrazně to zvýší efektivnost v back office.

Přednosti navigace nákladních vozidel

Navigace nákladních vozidel podporuje bezpečný, bezchybný transport. Pomáhá dopravcům například zabránit tomu, aby se nákladní vozidla zasekla v dopravní zácpě ve městech nebo pod mostem, nebo aby si řidič vybral tunel, který je nebezpečný (pro jeho náklad). Navíc, nástroje navigace nákladních vozidel dopravcům pomáhají snížit náklady za palivo.

Navigace nákladních vozidel a back office

Back office řídí logistický řetězec dopravce. Zaměstnanci back office zodpovídají za proces zpracování zakázek, od objednávek přes fakturaci, a za plánování využití vozidel na silnici. Integrací navigace nákladních vozidel do dopravního softwaru, jako je FMS, bude back office pracovat efektivněji. Například plánování je přesnější a pracovníci mají neustále aktuální informace o podrobnostech, jako je odhadovaný čas příjezdu (ETA) nákladních vozidel. Tímto způsobem navigace nákladních vozidel dopravcům umožňuje povznést služby zákazníkům na vyšší úrovně.

Navigace nákladních vozidel a GeoFencing

Dopravní firmy, které kombinují navigaci nákladních vozidel se systémem GeoFencing mohou významně zvýšit svou produktivitu a spokojenost zákazníků. Nakonec mohou jednoduše monitorovat každý pohyb jejich vozového parku v rámci předem definovaných zón. Back office může definovat pravidla, která automaticky spustí poplachy například tehdy, když nějaké vozidlo dorazí nebo nedorazí (včas) nebo opustí či neopustí konkrétní místo, nebo když řidič parkuje své nákladní vozidlo na parkovišti, které není bezpečné. Při výběru možnosti správy na základě výjimek dostane back office poplašnou zprávu pouze tehdy, když jsou porušena předem stanovená pravidla, aby se dispečeři mohli lépe soustředit na své hlavní úkoly.