Co je míněno pojmem palubní počítač?

Co je palubní počítač?

Palubní počítač je malý počítač, který je nainstalovaný uvnitř kabiny nákladního vozidla. Při připojení přístroje k dalším periferním zařízením jako skenery, tiskárny, teplotní nebo bezpečnostní čidla, nebo k digitálnímu tachografu, poskytuje údaje, což významným způsobem zvyšuje produktivitu a efektivitu logistické společnosti. Displej palubního počítače umožňuje řidičům výměnu dat s back office v reálném čase.

Klíčové charakteristické vlastnosti palubního počítače zahrnují: registrace jízdy a doby jízdy, plánování cesty, sledování vozidelnavigaci nákladních vozidel, zasílání zpráv o dopravní situaci, zaznamenávání spotřeby paliva a možnost měřit styl řízení řidiče.

Palubní počítač jak systém sledování

Palubní počítače, které jsou v současné době nainstalovány v nákladních vozidlech, integrují technologii GPS. Výsledkem je, že palubní počítač může dokonale fungovat jako systém sledování: neustále dodává back office aktuální údaje o podrobnostech, jako kdy a kde nákladní vozidlo zastavilo, jak dlouho tam zůstalo, kam jelo dále a jakou trasu zvolilo. GPS připojení přináší i řadu dalších výhod. Například adresy, které back office pošle řidiči, jsou automaticky rozpoznávány. Vlastnost sledování vozového parku umožňuje sledování pozice hodnotného zařízení, jako jsou přívěsy, přepravníky, návěsy s natahovací nástavbou nebo výměnné nástavby. Stejně tak zajímavé – a dopravci hodně oceňované – je zasílání poplašné zprávy, kterou back office obdrží, jakmile nákladní vozidlo vstoupí do předem definované zóny nebo ji opustí (GeoFencing).

Nejnovější generace palubních počítačů

Nejnovější typy palubních počítačů také pomáhají back office monitorovat podmínky v nákladních vozidlech a přívěsech, jako je teplota, otevírání dveří nebo hladina paliva. Jelikož toto zařízení poskytuje pohled na pozici a stav vozového parku, lidé v domovské kanceláři mohou rychle odhalit problematická místa a pokud je to požadováno, přizpůsobit plánování v reálném čase. Další šikovnou vlastností je, že back office může řidičům prostřednictvím palubního počítače posílat čísla objednávek, což jim zjednodušuje práci a registraci dob nakládky a vykládky. Doby a jakékoliv další relevantní informace jsou automaticky zpracovávány systémem řízení dopravy (TMS).

Palubní počítač a datová komunikace GPRS

Nejnovější generace palubních počítačů komunikuje navzájem prostřednictvím GPRS. Tento typ datové komunikace uživatelům umožňuje sledovat a monitorovat vozidla na silnici a vyměňovat si zprávy s řidiči za relativně nízké měsíční náklady. Připojením palubního počítače k CAN bus pomáhá monitorovat úrovně spotřeby paliva a řidičů styl řízení. Palubní počítač s GPRS připojením umožňuje dopravcům posílat digitálním tachografem data do kanceláře v době, kdy jsou na cestě.

Více o našem palubním počítači TX-MAX GO
Více o našem palubním počítači TX-SKY