Co je míněno pojmem SaaS?

Co je SaaS?

SaaS je zkratka termínu software jako služba (Software-as-a-Service). Až donedávna společnosti nakupovaly, vyvíjely a udržovaly svou vlastní IT infrastrukturu. SaaS nyní firmám umožňuje používat sdílenou infrastrukturu přes internet. SaaS je typ virtuálního datového centra: poskytovatel služby řídí aplikaci i uchovávání dat.

Popularita SaaS v současné době zaznamenává v dopravním sektoru prudký nárůst: zvyšující se počet dopravců spoléhá z hlediska hostingu dopravního softwaru na SaaS. Díky SaaS běží software na externím serveru. Uživatelé mají k aplikaci přístup přes internet.

Proč SaaS?

Dopravci, kteří používají dopravní software, jako je systém řízení dopravy (TMS) nebo správa přívěsů, již nepotřebují kapacitu serveru nebo odborníky na IT přímo ve svém sídle. Dodavatel spravuje server, a jelikož software se aktualizuje automaticky, uživatelé mají vždy přístup k nejnovější verzi svých aplikací. Data jsou neustále monitorována v zabezpečeném prostředí. Většina dohod o rozsahu služeb (SLAs) stanovuje, že firmy mohou zavolat na technickou podporu 24/7. Další výhodou SaaS je to, že aplikace jsou přes internet k dispozici všude, což zjednodušuje dát přístup k aplikaci více uživatelům. Tímto způsobem mohou dopravci snížit své poplatky za licence, které se musí platit předem.

Uživatelské výhody SaaS podle výzkumu společnosti Forrester Research

Výzkum provedený společností Forrester Research poukázal na určité dodatečné uživatelské výhody SaaS, jako je rychlejší přijetí ze strany uživatelů. Jelikož je potřeba méně času, aby se uživatelé naučili s SaaS pracovat, investice do školení a podpory je nízká, zatímco se maximalizuje produktivita.

Body, které je při nákupu dopravního softwaru přes SaaS nutno zvážit

Dopravci, kteří zvažují přejít k SaaS, by měli prověřit podmínky dodavatelů s ohledem na disponibilitu, monitoring a obnovení svých dat v případě, že dojde k jejich ztrátě. Řádný bezpečnostní plán je velmi důležitý, aby bylo možné zaručit kontinuitu fungování.