Co je míněno pojmem správa přívěsu?

Co je správa přívěsů?

Správa přívěsu je telematické řešení, které dopravcům umožňuje sledovat polohu a stav nákladu a přívěsu. Pomáhá dopravním firmám maximalizovat využití jejich dopravních prostředků a optimalizovat jejich údržbu.

Správa přívěsu: sledování vozidel a GeoFencing

Díky jejich funkci sledování vozidel udávají řešení správy přívěsů dopravcům přesnou polohu a stav (řízení / odpočinek) všech jejich přívěsů v reálném čase. Systém sledování poskytuje přehled o ujeté trase, jakož i odhadovaný čas příjezdu (ETA), což dopravcům umožňuje optimalizovat služby zákazníkům. Navíc, správa přívěsů také umožňuje podrobný monitoring počtu kilometrů, které subdodavatel ujel, čímž se optimalizuje přesnost faktur.

Dopravci, kteří používají GeoFencing, si předem definují určité zóny na mapě a těmto zónám přidělí určitá pravidla, čímž určí pohyb svého zboží na cestě. GeoFencing je rovněž aplikovatelný na správu přívěsů.

Správa přívěsů a EBS

Správa vozového parku je primárně zaměřena na řízení vozového parku dopravce. Systém správy vozového parku (FMS) automatizuje řídící procesy, čímž dopravcům umožňuje optimalizovat produktivitu logistických procesů, při současném snižování nákladů. Správa přívěsů je součástí správy vozového parku. Kombinací EBS přívěsu s palubním počítačem získá back office jasnou představu o technických údajích o přívěsu, jako je rychlost nákladního vozidla, vzdálenost, brzdný systém a stupeň zatížení, což jim pomáhá zvýšit bezpečnost používání a včasnou údržbu jejich přívěsů, a tím prodloužení doby jejich opotřebení. Tímto způsobem správa přívěsů také významně přispívá jak k bezpečnosti řidiče, tak i nákladu.

Správa přívěsů a přeprava při stanovené teplotě

Správa přívěsů to může dotáhnout ještě o krok dále. Palubní počítač umožňuje back office na dálku monitorovat teplotu v chladírenských boxech. Řidiči si mohou přečíst přesnou teplotu ve své kabině, a pokud jsou překročeny předem nastavené podmínky, back office obdrží varování. Tato vlastnost splňuje povinnost mnoha dopravců ohledně transparentnosti podávání zpráv o podmínkách přepravy chlazeného zboží jejich zákazníkům.

Více o sledování přívěsů s TX-MAGELLAN