Co je míněno pojmem správa vozového parku?

Co je správa vozového parku?

Správa vozového parku je aplikace dopravního softwaru používaná dopravci, aby mohli lépe řídit svůj vozový park. Systém správy vozového parku (FMS) automatizuje procesy logistického řízení, čímž dopravcům pomáhá maximalizovat produktivitu těchto procesů při současné úspoře nákladů. Palubní počítače jsou mobilním dodavatelem dat pro systém správy vozového parku. Propojením FMS se systémem řízení dopravy (TMS) se soubory a plánování automaticky aktualizují s údaji o vozovém parku reálném čase.

Správa vozového parku optimalizuje logistické procesy a snižuje náklady na dopravu

Systémy správy vozového parku pomáhají automaticky zpracovávat data jako doby řízení, odpočinku a oprav, čekací doby, cestovní zprávy, zatížení náprav a další informace o aktuálním stavu. Na základě těchto informací mohou dopravci vypočítat profitabilitu svých aktivit a optimalizovat logistické plánování. Kromě toho poskytují systémy správy vozového parku užitečné údaje pro mzdovou administrativu a zvyšují transparentnost, když pracují se subdodavateli.

Správa vozového parku a palubní počítač

Systémy správy vozového parku obvykle pracují v tandemu s palubním počítačem, kromě práce s databází a softwarem back office. Palubní počítač je terminál zabudovaný do kabiny nákladního vozidla, kde řidiči mohou vkládat údaje a přijímat informace a instrukce z back office. Klíčové charakteristické znaky palubního počítače zahrnují: plánování jízdy, zaznamenávání jízdy a času, sledování vozidel, spotřebu paliva, sdělování zpráv a měření stylu řízení. Díky datové komunikaci GPRS, může back office monitorovat vozidla na silnici a komunikovat s řidiči při relativně nízkých fixních nákladech. Propojení palubního počítače s GPS umožňuje dopravcům poskytovat služby zákazníkům navíc, jako je proaktivní informování klientů o očekávané době příjezdu (ETA).

Správa vozového parku (FMS) a řízení dopravy (TMS)

Systém správy vozového parku je prováděcím modulem, který distribuuje data do dalších softwarových aplikací jako je systém řízení dopravy (TMS). Tento software poskytuje plánovačům dopravce aktuální data přímo z nákladních vozidel, což výrazně zvyšuje produktivitu a přesnost v back office. Správa přívěsů dopravcům pomáhá maximalizovat využití jejich přívěsů a optimalizovat jejich údržbu.