Co je míněno pojmem subdodavatel?

Kdo je subdodavatel?

Subdodavatel dopravních společností je dopravce, který podepíše smlouvu o vykonávání části nebo všech kontraktů dopravní společnosti. Subdodavatel může použít buď svá vlastní vozidla / zařízení, nebo používat ta, která patří jejich dodavateli, Dopravní software jako systém správy vozového parku (FMS) a sledování vozového parku může pomoci optimalizovat spolupráci se subdodavateli a učinit ji transparentnější.

Výhody sledování vozového parku při práci se subdodavatelem

Dopravci, kteří spoléhají na služby subdodavatele, budou mít ze sledování vozového parku mnohočetné výhody. Dopravní prostředky se vztahují k vozidlům, ale také k dalším zařízením jako jsou přívěsy, vozíky, přepravníky nebo výměnné nástavby. Nástroj sledování vozového parku dopravcům umožňuje sledovat pozici jejich zařízení v reálném čase a následně zabránit zneužití nebo krádeži subdodavatelem.

Jak funguje sledování vozového parku?

Nástroje sledování vozového parku posílají přímé signály z přívěsu, vozíku nebo jiného zařízení do back office, tudíž zajišťují, aby tým back office mohl vozový park monitorovat. Další možností je posílat signály ze zařízení do nákladního vozidla. Jakmile signál zmizí, v back office bude spuštěn poplach. Tímto způsobem je zaručena bezpečnost vozového parku.

Výhody správy vozového parku při práci se subdodavatelem

Systém správy vozového parku pomáhá zvýšit transparentnost při práci se subdodavatelem. Řidiči subdodavatele mají palubní počítač ve svém nákladním vozidle, kde mohou vkládat data a přijímat informace a instrukce z back office. FMS navíc nabízí rozsáhlé možnosti zjednodušení logistických a fakturačních procesů pro dopravce, kteří pracují se subdodavatelem: poskytuje zaznamenávání jízdy a počtu hodin, plánování cesty a sledování vozidel; pomáhá monitorovat styl řízení a zaznamenává spotřebu paliva. Kromě FMS správy přívěsů také pomáhá zvyšovat transparentnost v partnerství dopravce – subdodavatel.

Transparentnost ve vztahu se subdodavatelem

Při používání systému správy vozového parku neexistuje diskuse o aspektech jako počet ujetých kilometrů nebo době, kdy je dodávka dodána do místa zákazníka. Tímto způsobem zlepšuje spolupráci mezi dopravcem a subdodavatelem.