Co je míněno pojmem systém řízení dopravy?

Co je systém řízení dopravy (TMS)?

Systém řízení dopravy (TMS) je systém plánování zdrojů podniku (ERP) specifický pro dané odvětví, který mezi logistickými společnostmi získává stále více popularity. Software back office nebo systém řízení dopravy umožňuje dopravcům převést objednávky do souborů a zorganizovat jejich naplánování. Řidiči v nákladním vozidle automaticky posílá podrobnosti o disponibilním nákladu, dopravních prostředcích, místech zastávek nebo zbývajících dobách řízení a odpočinku a posílá zpětnou vazbu z nákladního vozidla do domovské kanceláře. Tyto detaily back office zjednodušují kalkulaci nákladů.

Integrace systému řízení dopravy do dalších aplikací

Dopravci, kterým jde o zvýšení produktivity a efektivitu nákladů jejich logistických činností, mohou systém řízení dopravy zaintegrovat do dalšího dopravního softwaru, jako je systém správy vozového parku (FMS), správa přívěsů, navigace nákladních vozidel, fakturačního softwaru nebo do systému řízení zboží na skladě. Kombinací systému řízení dopravy s jinými aplikacemi dopravci výrazně sníží počet manuálních úkolů, které jsou pro řízení jejich společnosti potřebné, přičemž zároveň podpoří přesnost a transparentnost faktur zákazníkům a od subdodavatelů.

Systém řízení dopravy a systém správy vozového parku

Systémy správy vozového parku zpracovávají data, jako jsou informace o stavu, dobách řízení a odpočinku, dobách nakládky a vykládky, dobách oprav, řidičském chování, faktoru zatížení nebo informace o stavu. V srdci FMS je struktura otevřené databáze. Palubní počítač sbírá požadovaná mobilní data od řidiče, nákladního vozu a o nákladu.

FMS je prováděcí modul, který distribuuje data do dalších softwarových aplikací, jako je systém řízení dopravy. Tento na oplátku využívá data o vozovém parku v reálném čase, aby optimalizoval plánování. To dramaticky zvyšuje produktivitu a přesnost v back office e a na silnici při současném snížení chyb a provozních nákladů.

Systém řízení dopravy a optimalizace trasy

Systém řízení dopravy hraje u dopravních společností klíčovou roli také při optimalizaci trasy. Jelikož systém uchovává přesné informace o vozovém parku a objednávkách, plánovači mohou naložit nákladní vozidla a naplánovat cesty tím nejefektivnějším způsobem. Proto bychom mohli říci, že tento software podporuje produktivitu a profitabilitu logistických společností.