Co je míněno pojmem systém sledování?

Co je systém sledování?

Při používání systému sledování dopravci přesně vědí, kde se nachází všechna vozidla jejich vozového parku. Černá skříňka, která je zabudovaná do vozidla, se nachází v srdci systému sledování. Datová komunikace GPRS poskytuje back office informace v reálném čase o tom, kdy a kde nákladní vozidlo zastaví, jak dlouho zůstane na nějakém místě a kdy ho opustí, a kterou trasou jede.

Systém sledování a GPS

Systém sledování je umožněn díky systému stanovení pozice (GPS). GPS je zabudován do palubního počítače, který poskytuje řadu výhod. Např. back office může na dálku sledovat vozový park a veškerá další aktiva a posílat řidičům adresy. Jelikož adresy jsou rozpoznávány automaticky, řidiči ušetří čas.

Přednosti systému sledování

Pokrokový systém sledování dopravcům umožňuje automaticky zpracovávat data, jako jsou čekací doby, doby řízení, odpočinku a oprav. Na základě těchto údajů mohou optimalizovat logistické plánování, mzdovou administrativu a transparentnost při spolupráci se subdodavateli. Jelikož údaje o sledování jsou uloženy, back office má historický archiv ujetých tras, včetně podrobností, jako jak dlouho vozidlo stálo nebo jak dlouho nezměnilo pozici.

Navigace nákladních vozidel bere při kalkulaci trasy v úvahu specifikaci vozidla, jako je délka, hmotnost, výška a šířka nákladního vozidla / přívěsu, čímž zaručuje, že vozidla s těžkým nákladem si vyberou ty nejlepší trasy.

Systém sledování a sledování vozového parku

Systém sledování rovněž nabízí rozsáhlé možnosti sledování vozového parku. Například dopravcům, kteří přepravují cenný náklad, vlastnosti sledování umožňují, aby back office spustil poplach v kanceláři, pokud vozidlo opustí předem stanovenou zónu (GeoFencing). Kromě toho může také monitorovat GPS pozici klíčových dopravních prostředků, jako jsou přívěsy, návěsy s natahovací nástavbou, přepravníky a výměnné nástavby. V důsledku toho pomáhá dopravním firmám zabránit nešťastným událostem, jako je krádež nebo poškození kvůli nedbalosti. Často se stává, že nákladní vozidla a ostatní zboží na cestě jsou znovu získány zpět díky systému sledování v kabině, což pomáhá stanovit pozici vozidla. Správa přívěsů dopravcům poskytuje konkrétní zjištění přesné polohy a stavu jejich přívěsů.