TX-FUELCOMPASS

Optimalizujte úsporu paliva pomocí analýzy Big Data

TX-FUELCOMPASS je softwarová platforma, která poskytuje kompletní přehled nákladů vašeho vozového parku a doplňování paliva. Řešení přistupuje k velkému množství dat z různých zdrojů a přináší tyto „velké“ datové sady ve formě přehledných grafů a pohledů na palubní desku. V kombinaci s jedním z našich palubních počítačů TX-SKY nebo TX-GO 2 vám TX-FUELCOMPASS umožňuje vyhodnotit a zlepšit chování vašeho vozového parku bez dalších nebo speciálních investic do hardwaru.

Analýza Big Data

360° zobrazení nákladů na palivo a tankování

Bez nutnosti mít další hardware

Proč používat TX-FUELCOMPASS?

TX-FUELCOMPASS vede k získání nových poznatků o chování vašeho vozového parku. Zobrazují se nákladově neefektní tankování z minulosti a navrhují budoucí scénáře pro efektivní doplňování paliva v budoucnosti s uvedením vašeho potenciálu úspor. To pomáhá zajistit snížení nákladů. TX-FUELCOMPASS doplňuje stávající reporty o spotřebě paliva, analýze stylu jízdy a dalších ECO reportů, které maximalizují úspory nákladů na palivo.

  • Hodnocen vlivu tankování

  • Nová doporučení pro optimalizaci nákladů

  • Doporučení pro tankování indikací možných úspor

Jak používat TX-FUELCOMPASS?

Webová aplikace analýza Big Data se skládá z pěti částí: Vozový park, Nákladní automobily, Řidiči, Tankování a Pokles paliva. Každý modul analyzuje a vizualizuje údaje o spotřebě paliva a tankování z jejich specifického pohledu. Kombinace těchto modulů nabízí 360° přehled o nákladech na palivo Vašeho vozového parku.

Kombinace s našimi dalšími produkty

TX-FUELCOMPASS spoléhá na jeden z našich palubních počítačů pro zachycení konkrétních dat a nevyžaduje žádný další hardware. TX-FUELCOMPASS a program TX-ECO pro úspornou a ekologickou jízdu se navzájem doplňují bez závislosti na sobě. Při kombinaci pomohou optimalizovat strategii pro dosahování větší úspory paliv.

Film

Brožura

TX-FUELCOMPASS

Zkontaktujte nás pro více informací

Dovolte nám ukázat vám, jaký prospěch může mít vaše firma z TX-FUELCOMPASS. Jen nám zavolejte, nebo vyplňte kontaktní formulář.