TX-FUELCOMPASS

Optimalizujte úsporu paliva pomocí analýzy Big Data

TX-FUELCOMPASS je softwarová platforma, která poskytuje kompletní přehled nákladů vašeho vozového parku a doplňování paliva. Řešení přistupuje k velkému množství dat z různých zdrojů a přináší tyto „velké“ datové sady ve formě přehledných grafů a pohledů na palubní desku. V kombinaci s jedním z našich palubních počítačů TX-SKY nebo TX-GO 2 vám TX-FUELCOMPASS umožňuje vyhodnotit a zlepšit chování vašeho vozového parku bez dalších nebo speciálních investic do hardwaru.

Analýza Big Data

360° zobrazení nákladů na palivo a tankování

Bez nutnosti mít další hardware

Proč používat TX-FUELCOMPASS?

TX-FUELCOMPASS vede k získání nových poznatků o chování vašeho vozového parku. Zobrazují se nákladově neefektní tankování z minulosti a navrhují budoucí scénáře pro efektivní doplňování paliva v budoucnosti s uvedením vašeho potenciálu úspor. To pomáhá zajistit snížení nákladů. TX-FUELCOMPASS doplňuje stávající reporty o spotřebě paliva, analýze stylu jízdy a dalších ECO reportů, které maximalizují úspory nákladů na palivo.

  • Hodnocen vlivu tankování

  • Nová doporučení pro optimalizaci nákladů

  • Doporučení pro tankování indikací možných úspor

Jak používat TX-FUELCOMPASS?

Webová aplikace analýza Big Data se skládá z pěti částí: Vozový park, Nákladní automobily, Řidiči, Tankování a Pokles paliva. Každý modul analyzuje a vizualizuje údaje o spotřebě paliva a tankování z jejich specifického pohledu. Kombinace těchto modulů nabízí 360° přehled o nákladech na palivo Vašeho vozového parku.

Kombinace s našimi dalšími produkty

TX-FUELCOMPASS spoléhá na jeden z našich palubních počítačů pro zachycení konkrétních dat a nevyžaduje žádný další hardware. TX-FUELCOMPASS a program TX-ECO pro úspornou a ekologickou jízdu se navzájem doplňují bez závislosti na sobě. Při kombinaci pomohou optimalizovat strategii pro dosahování větší úspory paliv.

Film

Zkontaktujte nás pro více informací

Dovolte nám ukázat vám, jaký prospěch může mít vaše firma z TX-FUELCOMPASS. Jen nám zavolejte, nebo vyplňte kontaktní formulář.