End of Squeeze-out

Public announcement (English)

Transics International NV (Transics International) has taken note of the results of the simplified squeeze-out bid under Article 513 of the Belgian Company Code and Articles 42 and 43 read in connection with article 57 of the Royal Decree on Public Takeover Bids (which ran from 25 April 2014 until 16 May 2014), following the mandatory takeover bid launched by Wabco Europe BVBA (the Bidder) on all shares and warrants issued by Transics International that were not yet held by the Bidder or its affiliates.

These results show that 58,934 additional shares have been tendered into the simplified squeeze-out bid. The date for payment of the bid price for these shares is scheduled on 20 May 2014.

The 10,562 shares and 61,499 warrants that were not tendered into the mandatory takeover bid or the simplified squeeze-out bid are deemed to have been transferred to the Bidder by operation of law, with consignation of the funds necessary for the payment of their price to the Belgian Deposit and Consignation Office (“Caisse des Dépôts et Consignations”/”Deposito- en Consignatiekas”). The holders of these shares and warrants retain their right to receive EUR 14.14 per share and EUR 8.76 per warrant, but should contact the Belgian Deposit and Consignation Office in this respect, where the corresponding funds will be available for a period of thirty years.

Following the closing of the simplified squeeze-out bid, the Bidder and its affiliates hold a total of 8,108,587 shares and 61,499 warrants, representing 100% of the securities issued by Transics International.

The Transics International shares were automatically delisted from NYSE Euronext Brussels following the closing of the simplified squeeze-out bid.

 

Publieke aankondiging (NEDERLANDS)

Transics International NV (Transics International) heeft kennis genomen van de resultaten van het vereenvoudigd uitkoopbod krachtens artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en artikelen 42 en 43 juncto artikel 57 van het Koninklijk Besluit op de Openbare Overnamebiedingen (dat liep van 25 april 2014 tot 16 mei 2014) volgend op het verplicht openbaar overnamebod dat werd uitgebracht door Wabco Europe BVBA (de Bieder) op alle aandelen en warrants uitgegeven door Transics International nog niet aangehouden door de Bieder of met de Bieder verbonden personen.

Hieruit blijkt dat 58.934 bijkomende aandelen werden ingebracht in het vereenvoudigd uitkoopbod. De datum voor betaling van de biedprijs voor deze aandelen werd vastgelegd op 20 mei 2014.

De 10.562 aandelen en de 61.499 warrants die niet werden ingebracht in het verplicht openbaar overnamebod en het vereenvoudigd uitkoopbod zijn geacht van rechtswege overgedragen te zijn aan de Bieder met consignatie van de fondsen die vereist zijn voor de betaling van hun prijs bij de Deposito- en Consignatiekas. De houders van deze aandelen en warrants behouden hun recht om EUR 14,14 per aandeel en EUR 8,76 per warrant te ontvangen maar dienen hiertoe contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas, waar de overeenstemmende fondsen gedurende een periode van dertig jaar worden beschikbaar gehouden.

Ingevolge de afsluiting van het vereenvoudigd uitkoopbod bezitten de Bieder en de met de Bieder verbonden personen in totaal 8.108.587 aandelen en 61.499 warrants, zijnde 100 % van de effecten uitgegeven door Transics International.

De notering van de aandelen van Transics International op NYSE Euronext Brussels werd automatisch geschrapt bij afsluiting van het vereenvoudigd uitkoopbod.