Persbericht 15/03/2010

Verwijzing wordt gemaakt naar het persbericht van 28 januari 2010 waarin Transics toelichtte dat zij op geregelde basis zowel interne als externe groeiopportuniteiten onderzoekt, en in dat kader, onder meer, verkennende gesprekken aanvatte inzake Punch Telematix. Niettegenstaande deze verkennende gesprekken vooralsnog geenszins uitmondden in enige bindende engagementen van enige betrokken partijen, is Transics onder welbepaalde voorwaarden bereid het samenvoegen van de twee ondernemingen te overwegen.

Gelet op de koersontwikkelingen van het aandeel Punch Telematix sinds de eerste berichtgevingen in de media omtrent deze verkennende gesprekken en het feit dat Transics het publiek adequaat in kennis wenst te stellen van alle eventuele, relevante informatie hieromtrent, meldt Transics dat zij thans een schriftelijk, niet-bindend voorstel aan Punch Telematix en Punch International heeft overgemaakt, waarin Transics haar interesse bevestigt om een integratie van Transics en Punch Telematix nader te onderzoeken en uit te werken.

Bovenvermeld indicatief voorstel is vooralsnog niet bindend en is onderworpen aan diverse strikte voorwaarden, met name:

  • de voorafgaande onderschrijving door het management van Punch Telematix van het gezamenlijk industrieel project dat nog moet worden uitgewerkt;
  • de bevredigende uitkomst van een afdoende due diligence op Punch Telematix;
  • de ondersteuning van de transactie door de raad van bestuur van Punch Telematix en door de meerderheidsaandeelhouder; en
  • het bereiken van bevredigende, finaal bindende afspraken met alle betrokken partijen.

Transics bevestigde op een indicatieve, niet bindende wijze dat, indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zij mogelijks bereid is een vrijwillig openbaar ruilbod te richten aan alle aandeelhouders van Punch Telematix, waarbij 4 (vier) bestaande Punch Telematix aandelen recht geven op 1 (één) nieuw uit te geven Transics aandeel vermeerderd met EUR 4.25 (vier euro en vijfentwintig eurocent) in speciën. Op grond van de koers van het Transics aandeel op 10 maart 2010, komt dit neer op een waardering van het Punch Telematix aandeel aan EUR 2.78 (twee euro en achtenzeventig eurocent) per aandeel, hetgeen een premie van 72% uitmaakt ten aanzien van de gemiddelde 30-daagse slotkoers van EUR 1.61 (één euro éénenzestig eurocent) op 26 januari 2010, zijnde de dag waarop voor het eerst bericht in de pers verscheen omtrent mogelijke gesprekken inzake Punch Telematix. Bovenvermeld ruilbod zal desgevallend slechts worden uitgebracht onder de voorwaarde dat minstens 90% van de aandelen van Punch Telematix in het vrijwillig ruilbod worden ingebracht.

Indien de gesprekken tot bindende afspraken leiden, zal Transics andermaal het publiek hiervan verder in kennis stellen overeenkomstig de toepasselijke regels.

Transics International NV, opgericht in 1991, ontwikkelt en commercialiseert high-end fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij jarenlange ervaring, doorgedreven R&D-inspanningen en een intensieve focus op de klantennoden mag Transics zich Europees koploper noemen in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België), is Transics actief over heel Europa. Transics is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels (TRAN).

Mousset Group saves up to 8% on fuel per month and per vehicle thanks to the Transics TX-MAX on-board computer and the new TX-ECO functionality

Unique and durable result thanks to permanent follow-up

The French transport company and Transics’ client, Mousset Group, has tested the TX-MAX on-board computer that is integrated with the new Transics’ TX-ECO programme. This ecological function is a product by Transics and KDC (Key Driving Competences). It uses the data concerning the routes and the drivers’ driving style to allow ecological behaviour. Thanks to this new functionality, the Mousset Group has reduced its fuel consumption by 8% per month and per vehicle. Equally, CO2 emissions have been reduced by 8%.

The TX-ECO programme is the result of intensive research by Transics and its partner KDC, an institute for trainings on driving style analysis. Objective: the development of a tool capable of helping drivers steer in a more ecological and safer way. Based on the data from the Transics’ fleet management applications, such as info related to trips and technical CAN Bus data (RPM, speed, fuel consumption, etc.), KDC makes an individual analysis of the drivers’ driving style. This analysis allows the creation of a specific, customized training programme, which results in constant follow-up of the quality of the driving performances. All this information is provided by automatical reports.

A unique and integrated programme thanks to continuous follow-up

The thing that makes this programme unique is its total approach. In contrast to most driving trainings which are too rational or punctual and therefore little efficient, TX-ECO foresees continuous follow-up. The Transics solution is based on a KDC coaching training as well as on regular and personalised monitoring of each driver. ”This training process is necessary, since experience has shown that the majority of drivers are willing to and capable of applying the ECO driving principles, but, after a few months, slowly start to pick up their old habits again“, explains Walter Mastelinck, Transics’ CEO. The Mousset Group has equipped its fleet with TX-ECO by connecting an additional processor to the TX-MAX on board computers. The new function has been installed on a part of the fleet since June 2009. 25 trucks in total were equipped with this extra module. 50 drivers have received an efficient and tailored training, provided by Key Driving Competences.

A minimum of 8% is saved on fuel per month per vehicle

”We say it, we do it, that’s our golden rule”, explains Yannis Mollé, Responsible of On-board Informatics at Mousset Group. “Quality, customer service and security throughout our activities are priorities issued by the management. The Transics’ fleet management solution helps us to achieve these objectives. With the TX-ECO solution, we improve our security as well. For years, it has been the favourite feature of the Mousset Group. Furthermore, our fuel costs have been reduced by 8% per month, per vehicle. At least, we drive more ecologically.” The advantages for Mousset concerning safety and maintenance costs have not yet been quantified, but a survey, executed in the Netherlands by Senter Novem during 5 years, has revealed a 3.5%-reduction of maintenance costs and a 14.5%-reduction of costs related to road accidents.

The future? Durability and safety

Transics also launches the TX-ECO ASSISTANT during the Solutrans (Lyon, 2-6/03) and SITL (Paris, 23-26/03) fairs. Integrated in the TX-MAX on-board computer, this functionality helps drivers to evaluate and improve their own driving style. During their daily trips, they receive instructions. It also proves that Transics is a master in ecological and therefore economical driving. ”Transics has taken on an ecological mission: helping transport companies work in a more environmental-friendly way, thus more profitable. We are convinced that economy and ecology go hand in hand. With the unique TX-ECO concept, we put our fleet management applications in service of a qualitative and durable driving style and guarantee improved road safety. We are convinced that the future of road transport lies in those fields”, concludes Walter Mastelinck, Transics’ CEO.

Founded in 1984, the Mousset Group is a multi-specialist in transport and logistics. Next to general services – national and international – in transport and logistics, the group also offers specialized transport through its numerous subsidiaries. Mousset employs 1100 workers. Its fleet consists of 760 trucks and 750 trailers. The group has 40 sites throughout France. In the last years, the group’s annual turnover has experienced an incredible growth, and has reached 112 million euros at the end of 2009. www.jetransporte.com

Transics International NV, established in 1991, develops and commercialises high-end fleet management solutions for the transport and logistics sector. Thanks to many years of experience, thorough R&D efforts and an intensive focus on the customer experience, Transics has become the leading European player in its sector. In addition to its headquarters in Ypres (Belgium), Transics is active throughout Europe. The company has been quoted on the stock exchange (Euronext Brussels) since June 2007.

JostGroup rust vloot uit met Transics fleetmanagementoplossing

Kwaliteit, innovatie en dienstverlening overtuigen JostGroup om bestaande samenwerking te intensifiëren

De snelgroeiende Luxemburgse transporteur JostGroup rust zijn volledige vloot uit met Transics boordcomputers. Het nieuwe order volgt op een jarenlange succesvolle samenwerking tussen JostGroup en Transics. De transporteur, die de laatste jaren aanzienlijk groeide door overnames en interne groei, kiest met Transics voor een geavanceerde fleetmanagementoplossing die een duidelijk competitief voordeel oplevert. Door resoluut weer voor Transics te kiezen, en dit ook voor de voertuigen die Groep Jost van Transport Weerts overnam, bevestigt de groep zijn vertrouwen in Europa’s marktleider in high-end fleetmanagementoplossingen.

JostGroup, een vaste waarde in de Europese transportwereld, kende de laatste twee jaar een indrukwekkende groei via acquisities en interne groei. Door de overname van de transportafdeling van groep Weerts, die ondermeer alle Carrefour winkels bevoorraadt, groeide het aantal werknemers eind 2008 van 600 naar 1100. Om de efficiëntie na die strategische overname te verhogen en de groei te ondersteunen, opteerde JostGroup ervoor om de volledige vloot uit te rusten met eenzelfde fleetmanagementsysteem. Na een grondige screening werd beslist om de jarenlange samenwerking met Transics te intensifiëren. Naast de JostGroup trucks, die al uitgerust waren met Transics Quattro Plus boordcomputers, krijgen ook de voertuigen die JostGroup van Weerts overnam, een nieuwe Transics (TX-MAX) boordcomputer. Ook op de kantoorzijde wordt gekozen voor vernieuwing, met name TX-CONNECT, Transics’ nieuwste back-office software in hosting model.

Betrouwbare partner met geavanceerde functionaliteiten

Transics overtuigde JostGroup op tal van vlakken. “We werken al meer dan tien jaar samen. Al die tijd is Transics een uitstekende partner gebleken die ons kwalitatieve, betrouwbare oplossingen en diensten aanbiedt,” aldus André Wansart, IT Manager van JostGroup. “Transics begrijpt de transportwereld, kent onze uitdagingen en biedt een innovatieve functionaliteit aan om ons te ondersteunen bij onze complexe taken. Zo willen we in de toekomst features zoals de TX-DOCSCAN mobiele documentenscanner en de temperatuurcontrole integreren.” Dankzij de TX-DOCSCAN kunnen chauffeurs hun documenten vanuit de cabine naar de thuisbasis sturen, wat een vlotte facturatie in de hand werkt.
Het digitaal beheren van de temperatuurcontrole zal JostGroup toelaten om de temperatuuropvolging van de cargo makkelijk te beheren en de kwaliteit te optimaliseren. Die optie zal vooral voor JostGroup-klant Carrefour een meerwaarde zijn.

Transparantie en collaboratie met TX-CONNECT

Naast de nieuwe TX-MAX boordcomputers koos JostGroup ook voor TX-CONNECT, Transics’ nieuwe backoffice software. TX-CONNECT garandeert geavanceerde mogelijkheden voor doorgedreven transparantie, collaboratie en interactie tussen de verschillende spelers van de logistieke keten. Zo krijgen zowel chauffeurs en dispatchers als managers en onderaannemers inzicht in alle informatie die via de boordcomputer wordt doorgestuurd. Bij de ontwikkeling van het platform stonden gebruiksvriendelijkheid en makkelijke integratie voorop. Dankzij de naadloze integratie in JostGroups bestaande backoffice software (DST van Puissance I en TMW van Transport Care) voor transportbeheer, is TX-CONNECT een kostenefficiënte oplossing om de operationele processen te stroomlijnen en te optimaliseren. Eveneens belangrijk voor de transportgroep was de hostingformule van TX-CONNECT, waarbij Transics instaat voor het beheer van de server en applicaties. Zo kan JostGroup zich focussen op zijn kernactiviteit: transport en logistieke dienstverlening.

Vertrouwen bevestigd

”JostGroup streeft er dag na dag naar om logistieke oplossingen te leveren met meerwaarde”, besluit André Wansart, IT Manager van JostGroup. “Dankzij Transics kunnen we onze efficiëntie verhogen en onze operationele kosten verlagen, zodat we ons nog beter differentiëren van andere logistieke dienstverleners.” Walter Mastelinck, CEO van Transics, is verheugd met de voortzetting van de samenwerking: “Transics heeft meer dan 19 jaar ervaring in de markt van high-end fleetmanagementoplossingen. Die expertise zetten we in om onze oplossingen permanent te vervolledigen en te verbeteren, ten dienste van onze klanten. Op die manier blijven we steeds een trendsetter met een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand fleetmanagementsysteem. Dat bestaande klanten zoals JostGroup met plezier overschakelen op die nieuwe oplossingen bevestigt hun vertrouwen in onze expertise.”

JostGroup is een groep Belgisch-Luxemburgse ondernemingen, opgericht in 1958, die internationale transport- en logistieke diensten levert, over land, zee en in de lucht. De belangrijkste markten zijn Italië, Spanje, de Benelux, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. Daarnaast heeft JostGroup sinds 1999 kantoren in Milaan (Italië), La Chapelle (Frankrijk), Kehl (Duitsland), Barcelona (Spanje), Bratislava (Slowakije), Boedapest (Hongarije), Cluj (Roemenië) en Warschau (Polen). Zo is de onderneming vandaag actief in 11 Europese landen. JostGroup heeft een wagenpark van 2.600 transporteenheden van allerlei types, 200.000 m2 opslagplaats en stelt 1.250 mensen tewerk. www.jostgroup.com

Transics International NV, opgericht in 1991, ontwikkelt en commercialiseert high-end fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij jarenlange ervaring, doorgedreven R&D inspanningen en een intensieve focus op de klantennoden mag Transics zich Europees koploper noemen in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België), is Transics actief over heel Europa. Transics is sinds 2007 beursgenoteerd (Euronext Brussels).

Persbericht 12/03/2010

Transics maakt bekend dat zij aansluitend op haar voorafgaande berichtgevingen met betrekking tot een eventuele transactie inzake Punch Telematix, maandag 15 maart 2010 vóór beurstijd een verdere communicatie zal doen met betrekking tot de stand van zaken van deze gesprekken.