Transics publiceert cijfers voor boekjaar 2010: Resultaten liggen boven de verwachtingen, een bewijs van marktherstel tijdens 2e h 2010

Transics International N.V. (EURONEXT Brussels: TRAN), heeft vandaag zijn resultaten bekendgemaakt voor boekjaar 2010. De financiële informatie in dit persbericht wordt weergegeven in euro en werd voorbereid in overeenstemming met de ‘International Financial Reporting Standards’ (‘IFRS’) opgesteld door de International Accounting Standards Board (‘IASB’) en aangenomen door de Europese Unie. De toegepaste boekhoudprincipes en schattingen zijn consistent met die toegepast voor alle jaarrekeningen die in dit bericht zijn vermeld. Er waren geen veranderingen in de consolidatiescope tot juni 2010, toen Transics Italia SRL werd toegevoegd als een 100% dochter van de Transics Groep.