Wat verstaan we onder Digitale Tachograaf?

Wat is een digitale tachograaf?

De digitale tachograaf is een elektronisch toestel dat in het dashboard van voertuigen ingebouwd wordt. Het registreert gegevens op de gepersonaliseerde chauffeurskaart en in het interne massageheugen. De digitale tachograaf is voorzien van een display, een connectorfiche voor gegevensoverbrenging en een printmechanisme.

De digitale tachograaf is volgens Europese wetgeving verplicht in alle landen van de Europese Unie en in Zwitserland en ondersteunt de controle op verordening (EG) nr. 561/2006 inzake rij- en rusttijden. Bij controle worden geregistreerde gegevens door de bevoegde instanties opgevraagd. Een digitale tachograafkaart is een smartcard die in combinatie met het controletoestel gebruikt wordt. De kaart garandeert de identiteit van de houder en bestaat in vier uitvoeringen: chauffeurskaart, bedrijfskaart, werkplaatskaart en controlekaart.

Waarom de verplichte digitale tachograaf?

De digitale tachograaf garandeert de werkvoorwaarden van bestuurders, zoals maximale rijtijden en minimale rusttijden, en verhoogt daarmee rechtstreeks de verkeersveiligheid en de eerlijke concurrentie in de transportsector. De download naar een beveiligd extern medium van zowel gegevens in het massageheugen van de digitale tachograaf als van data op de bestuurderskaart, is aan strikt gereglementeerde termijnen onderworpen. Ook voor archivering van data uit de digitale tachograaf gelden strenge wettelijke voorschriften.

Koppeling van de digitale tachograaf met de boordcomputer

De koppeling van de digitale tachograaf met de boordcomputer laat onder meer toe de chauffeurskaart en het massageheugen onderweg uit te lezen. Geavanceerde FMS-systemen waarschuwen de backoffice en chauffeurs in realtime, wanneer de toegestane rij- en rusttijden overschreden dreigen te worden. Bedrijven die een duidelijk beeld van werk- en rusttijden hebben, kunnen de planning flexibel bijsturen en maximaliseren daarmee hun productiviteit.

Koppeling van de digitale tachograaf met CAN-bus

Wanneer de digitale tachograaf aan de CAN-bus, gekoppeld wordt, kunnen, behalve data over ritten, ook gegevens met betrekking tot het voertuig geregistreerd en verwerkt worden. Toepassingen situeren zich met name op het niveau van het brandstofverbruik en de rijstijl van chauffeurs.

Meer over onze DigiTach oplossingen