Wat verstaan we onder ECO-driving?

Wat is ECO-driving?

ECO-driving verwijst naar “economisch, ecologisch en veilig” rijden en is de laatste jaren sterk in opmars in de transportsector. De nieuwe generatie fleetmanagementsystemen biedt een steeds beter inzicht in de rijstijl en het brandstofverbruik van bestuurders. Door analyse van het rijgedrag kan de rijstijl van chauffeurs sterk geoptimaliseerd worden, waardoor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot dalen, de onderhoudskost van voertuigen vermindert en het aantal schade- en ongevallen verlaagt. De ECO-score is een index voor de mate van ECO-driving en dus voor de (energie)zuinigheid van chauffeurs.

Economische en ecologische voordelen van ECO-driving

Op basis van informatie over onder andere het remgedrag, de gereden snelheid, toerentallen, noodstops, het gebruik van versnellingen of het stationair laten draaien van de motor kunnen transportbedrijven, in lijn met de principes van ECO-driving, hun chauffeurs permanent evalueren en coachen naar meer zuinige en energiezuinige prestaties. Door middel van ECO-driving kunnen zij jaarlijks duizenden euro’s per vrachtwagen aan brandstof besparen en de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen beperken.

Door anticiperend rijgedrag verlaagt bovendien de kans op ongevallen en dalen de verzekeringspremie voor het vrachtwagenpark en de onderhoudskost per vrachtwagen. ECO-driving draagt ten slotte bij aan een vermindering van ongevallen en schade.

ECO-driving biedt rijcomfort voor chauffeurs en positief imago

Chauffeurs die de regels van ECO-driving hanteren, ervaren een verhoogd rijcomfort en minder stress op de weg. Dit heeft een positief effect op hun motivatie. In de praktijk blijkt dat zij niet trager rijden dan andere chauffeurs. ECO-driving levert transportbedrijven bovendien een positief imago op in het kader van duurzaam ondernemen.

ECO-driving en ECO-score

De ECO-score geeft een indicatie van de mate waarin chauffeurs ECO-driving toepassen, op het vlak van economisch en ecologisch rijden en veiligheid. Door training, coaching en permanente monitoring kan de ECO-score van bestuurders verbeterd worden.

Meer over ons TX-ECO rijstijlprogramma