Wat verstaan we onder ECO-score?

Wat is ECO-score?

ECO-score is een rijstijlindicator voor de mate van ECO-driving en daarmee voor de efficiëntie die chauffeurs tijdens ritten realiseren. ECO-driving kent de laatste jaren een sterke opmars in de transportsector. Door analyse van het rijgedrag en permanente coaching aan de hand van de ECO-score kan de rijstijl van chauffeurs sterk verbeterd worden. Fleetmanagementsystemen (FMS) leveren de nodige informatie om de ECO-score van chauffeurs samen te stellen, dankzij de koppeling met de CAN-bus.

Hoe werkt ECO-score?

De ECO-score geeft inzicht in de mate waarin chauffeurs ECO-driving toepassen. Er bestaan twee manieren om de rijstijl te meten. Kwantitatieve meting telt zonder meer evenementen en hun tijdsduur en geeft een score aan het totaal, bijvoorbeeld het aantal keer dat er (hard / zacht) geremd is. Het resultaat van deze meting is echter (te) beperkt om de rijstijl van chauffeurs duurzaam bij te sturen. Kwalitatieve analyse is accurater omdat deze ook evenementen voor en na de eigenlijke actie in de berekening meeneemt. Training, coaching en monitoring ondersteunen chauffeurs om hun ECO-score permanent te verbeteren en onderhouden.

Economische en ecologische voordelen van een gunstige ECO-score

De ECO-score biedt transportbedrijven de instrumenten, om hun chauffeurs continu te evalueren en coachen en hen te motiveren om meer (energie)zuinig te rijden. Op die manier besparen zij jaarlijks duizenden euro’s per voertuig aan brandstof en beperken zij de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2. Anticiperend rijgedrag vermindert bovendien de kans op ongevallen. Een gunstige ECO-score draagt ten slotte bij aan een lagere verzekeringspremie en een lagere onderhoudskost per vrachtwagen.

Gunstige ECO-score betekent hoger rijcomfort voor chauffeurs

Chauffeurs die de regels van ECO-driving toepassen, ervaren een hoger rijcomfort en minder stress op de weg. Dit verhoogt hun motivatie. Chauffeurs met een gunstige ECO-score rijden in de praktijk niet trager dan andere chauffeurs. ECO-driving draagt bovendien bij aan een positief imago voor transportbedrijven in het kader van duurzaam ondernemen.

Meer over ons TX-ECO rijstijlprogramma