Wat verstaan we onder Fleetmanagement?

Wat is Fleetmanagement?

Fleetmanagement is een applicatie voor transportsoftware die op het wagenparkbeheer bij transportbedrijven slaat. Een Fleetmanagementsysteem (FMS) automatiseert dit beheer en stelt transporteurs in staat, de productiviteit van het logistieke proces te verhogen aan een lagere kost. De boordcomputer is de mobiele dataleverancier van het fleetmanagementsysteem. Door de koppeling met een transportmanagementsysteem (TMS) worden dossiers en planning automatisch bijgewerkt met actuele gegevens uit de vloot.

Fleetmanagement optimaliseert logistiek proces en transportkost

Systemen voor fleetmanagement zorgen voor de automatische verwerking van onder meer rij-, rust- en diensttijden, wachttijden, ritverslagen, beladingsgraad of statusinformatie. Deze gegevens laten toe om het rendement te berekenen en de logistieke planning te optimaliseren. Maar systemen voor fleetmanagement vormen ook de basis voor de salarisadministratie van chauffeurs en verhogen de transparantie bij samenwerking met subcontractors.

Fleetmanagement en de boordcomputer

Naast de database en backofficesoftware is de boordcomputer het verlengde van elk systeem voor fleetmanagement. Chauffeurs beschikken daarbij over een terminal in de vrachtwagen, waarin zij gegevens invoeren, maar via dewelke zij ook informatie en instructies van de backoffice ontvangen. Enkele van de belangrijkste toepassingen van de boordcomputer zijn: rittenplanning, rit- en uurregistratie, tracking & tracing, brandstofregistratie, berichtenverkeer en het meten van de rijstijl. Door middel van gprs-datacommunicatie kan de backoffice aan een relatief lage vaste kost voertuigen op de baan volgen en berichten met chauffeurs uitwisselen. Door de koppeling van de boordcomputer met gps laat fleetmanagement toe, om extra diensten te verlenen aan klanten, zoals het proactief doorgeven van de verwachte aankomsttijd of ETA.

Fleetmanagement (FMS) en Transportmanagement (TMS)

Het systeem voor fleetmanagement is een uitvoerende module die gegevens distribueert naar andere softwareapplicaties, zoals het transportmanagementsysteem (TMS). Deze software stuurt de planning bij met actuele informatie die door de vrachtwagens verzonden wordt, waardoor de productiviteit en nauwkeurigheid in de backoffice aanzienlijk verhogen. Trailermanagement laat toe om trailers maximaal in te zetten en optimaal te onderhouden.