Wat verstaan we onder Transportmanagementsysteem?

Wat is een transportmanagementsysteem (TMS)?

Het transportmanagementsysteem (TMS) is een sectorspecifiek Enterprise Resource Planningssysteem (ERP) dat steeds meer in opmars komt in het logistieke bedrijf. De backofficesoftware of het transportmanagementsysteem stelt transporteurs in staat bestellingen om te zetten in dossiers, de planning te organiseren en automatisch factoren als beschikbare lading, assets, stopplaatsen of resterende rij- en rusttijden door te sturen naar de vrachtwagen. Omgekeerd verwerkt het transportmanagementsysteem ook de feedback die vrachtwagens terugsturen. Op basis daarvan kunnen nauwkeurige kostencalculaties uitgevoerd worden.

Transportmanagementsysteem integreren met andere applicaties

Om maximale voordelen als productiviteitsverhoging en kostenefficiëntie in de logistieke operatie te realiseren, kunnen transportbedrijven het transportmanagementsysteem integreren met andere transportsoftware, zoals het fleetmanagementsysteem (FMS), trailermanagement, trucknavigatie, facturatiesoftware of stockbeheersystemen. De combinatie van het transportmanagementsysteem met andere applicaties reduceert het aantal menselijke handelingen, die nodig zijn om het logistieke bedrijf te beheren, en verhoogt de nauwkeurigheid en transparantie in de facturering aan klanten en subcontractors.

Transportmanagementsysteem en fleetmanagementsysteem

Fleetmanagementsystemen verwerken gegevens als onder meer statusinformatie, rij- en rusttijden, laad- en lostijden, diensttijden en rijgedrag, de beladingsgraad of statusinformatie. Een open databasestructuur is de motor van het FMS. De boordcomputer op zijn beurt verzamelt de nodige mobiele gegevens van chauffeur, vrachtwagen en lading.

FMS is een uitvoerende module die bovendien data verdeelt naar andere softwaretoepassingen, zoals het transportmanagementsysteem. Het transportmanagementsysteem stuurt op haar beurt de planning bij met actuele gegevens uit de vloot. Het resultaat is dat de productiviteit en nauwkeurigheid in de backoffice en op de weg aanzienlijk verhogen en de foutmarge en operationele kosten gevoelig dalen.

Transportmanagementsysteem en routeoptimalisatie

Het transportmanagementsysteem speelt vandaag ook een belangrijke rol in de routeoptimalisatie bij transportbedrijven. Het transportmanagementsysteem houdt precieze informatie over de vloot en de bestellingen bij, waardoor de belading en de ritten met maximale efficiëntie ingericht kunnen worden. Daarmee ondersteunt de software de productiviteit en winstgevendheid van logistieke bedrijven.