Persbericht jaarresultaten 2006

Transics bevestigt groei in nieuw topjaar met omzetstijging van 36%

Transics, één van de grootste Europese spelers op het vlak van boordcomputers en fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector, heeft in 2006 een topjaar gerealiseerd. De omzet steeg met 36% tot 25,26 miljoen euro en de bedrijfswinst steeg met 43,5% tot 5,13 miljoen euro. Hiermee bevestigt Transics het groeipatroon van de afgelopen jaren. Transics realiseert zijn groei vooral in zijn thuismarkten Benelux en Frankrijk. Naast successen in de Benelux en Franse markten is Transics ook steeds meer actief in Spanje, Duitsland en Zweden. Grote contracten illustreren het economisch en maatschappelijk belang dat transporteurs aan fleetmanagementsystemen en de boordcomputer geven. In 2006 betrad Transics voor het eerst ook de Oost-Europese markten met name Polen en Tsjechië. Transics werd eind 2006 beloond met de ‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2006’.

Recordjaar bevestigt groeitrend

De omzet van Transics steeg van 18,57 miljoen euro in 2005 tot 25,26 miljoen euro in 2006, een stijging met 36%. Transics bevestigt hiermee zijn groeipatroon waarbij het zijn omzet verdrievoudigde over de afgelopen 5 jaar. De EBITDA(2) kende een stijging van meer dan 50% van 4,74 tot 7,22 miljoen euro, de EBIT(3) toonde een stijging van bijna 45% tot 5,13 miljoen euro. De winst voor belastingen daalde van 3,38 miljoen euro tot 2,30 miljoen euro. Deze daling is het gevolg van de leverage buy-out transactie in 2006 en de daarmee gepaard gaande hogere financiële kosten.

Mijlpalen 2006 dragen bij tot sterke groei

In mei 2006 stapte The Carlyle Group, een van de grootste investeringsfondsen ter wereld, in het aandeelhouderschap van Transics. The Carlyle Group heeft nu 80% van de aandelen in handen. Samen met het senior management, Walter Mastelinck en Ludwig Lemenu, die samen 20% van Transics bezitten, wordt thans actief gewerkt aan de verdere uitbouw van de Europese activiteiten van Transics.

Naast de groei in zijn thuismarkten Benelux en Frankrijk betrad Transics in de tweede helft van 2006 voor het eerst de groeimarkten in Oost-Europa. Transics startte activiteiten op in Polen en Tsjechië met een ploeg van 7 personen en realiseert momenteel de eerste contracten.

IIn december 2006 kon Transics onder meer een groot order in Spanje afsluiten met Pañalon om zijn 500 vrachtwagens uit te rusten met een Transics boordcomputer. Het toonaangevende transportbedrijf koos voor Transics omwille van de stijging van de winst in efficiëntie en rendabiliteit die het bedrijf met de Transics computers verwacht te realiseren. Naast deze economische effecten, heeft een boordcomputer ook een maatschappelijke invloed.
Zo neemt de veiligheid op de weg toe omdat er een nog betere opvolging is van onder meer de rij- en rusttijden en het fileleed. Door de rijstijl van chauffeurs te analyseren worden transportondernemingen ook in staat gesteld de milieueffecten van hun activiteiten op te volgen.
De prestaties van Transics werden in oktober 2006 beloond met de onderscheiding ‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2006’. Met deze prijs wil de Vlaamse Regering een eerste generatie bedrijf onderscheiden dat zich duidelijk profileert in één van de verschillende criteria van de ‘Onderneming van het Jaar’. Transics ging met de eer lopen onder meer omwille van zijn strategische visie en het innovatieve karakter van de onderneming.

Transics neemt sterke start in 2007

Begin 2007 sloot Transics een belangrijk contract af met de Nederlandse transporteur De Rijke. Deze besloot om zijn 460 vrachtwagens voortaan met Transics systemen uit te rusten. Hiermee bevestigt Transics zijn leidende positie op de Nederlandse markt.
Daarnaast kon Transics begin 2007 de overname realiseren van het Franse Delta Industrie Service (DIS). DIS is actief in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve IT-oplossingen voor rijtijdregistratie op basis van tachografen. Door deze overname breidt Transics zijn bestaande productaanbod verder uit en verstevigt het zijn positie op de transportmarkt.

  1. Cijfers opgesteld volgens IFRS, 2006 pro forma 12 maanden geconsolideerde cijfers.
  2. Earnings before interests, taxes, depreciations and amortisations
  3. Earnings before interests and taxes

Transics NV ontwikkelt en commercialiseert fleetmanagementsystemen (boordcomputers, software en services) voor de transport- en logistieke sector. Met meer dan 35.000 geïnstalleerde boordcomputers is Transics één van de grootste Europese spelers in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België) en vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje is Transics actief in Scandinavië en bouwt voortdurend verder aan zijn Europese organisatie. In 2006 breidde Transics voor het eerst uit richting Oost-Europa met een vertegenwoordiging in Polen en Tsjechië. Begin 2007 realiseerde Transics de overname van sectorgenoot DIS waardoor het zijn productaanbod vervolledigt. DIS specialiseert zich in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve IT-oplossingen voor rijtijdregistratie op basis van tachografen.