Prijsvork Transics beursgang bedraagt 14,5 tot 17,5 Euro per aandeel

Inschrijvingsperiode start op 4 juni 2007

Transics, één van de toonaangevende Europese spelers op het vlak van boordcomputers en fleetmanagementoplossingen voor de transport en logistieke sector en ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2006’, geeft het startschot van haar beursgang op Eurolist by Euronext Brussels. De inschrijvingsperiode start maandag 4 juni 2007 en loopt tot vrijdag 15 juni 2007, onder voorbehoud van vervroegde afsluiting. De omvang van de transactie, exclusief de overtoewijzingsoptie, bedraagt maximaal 40 miljoen euro, bestaande uit een kapitaalverhoging van maximaal 26 miljoen euro en een verkoop van bestaande aandelen van maximaal 14 miljoen euro. Fortis en ING treden op als joint Lead Managers voor de beursgang. Dexia Bank België is Co-Manager.

Samenvatting van de transactie

  • Het totale aanbod bedraagt maximaal 40 miljoen euro, exclusief een overtoewijzingsoptie van 15%, en bestaat uit maximaal 26 miljoen euro aan nieuwe aandelen met VVPR-strips en maximaal 14 miljoen euro aan bestaande aandelen.
  • De prijsvork bedraagt minimum 14,5 euro en maximum 17,5 euro per aandeel. De finale aanbodprijs zal binnen deze prijsvork worden bepaald en zal worden gepubliceerd op zaterdag 16 juni 2007 of op de eerste bankwerkdag na afsluiting van het aanbod.
  • Op basis van deze prijsvork ligt de waardering van Transics tussen 93,6 en 115,5 miljoen euro (fully diluted).
  • Het aanbod bestaat uit twee schijven. Een eerste schijf van maximaal 15% van de aangeboden aandelen is voorbehouden voor toewijzing aan particuliere beleggers in België (met een minimum 10% van de aangeboden aandelen in geval van volledige onderschrijving). Daarvan wordt tot maximaal 250.000 euro voorbehouden voor werknemers van de Transics groep. Het saldo is voorbehouden voor toewijzing aan institutionele beleggers in België en elders in Europa.
  • ING België en Fortis Bank treden op als joint Lead Managers. Dexia Bank België is Co-Manager.
  • De Lead Managers kunnen een beperkt aantal bestaande aandelen overtoewijzen. Deze overtoewijzingsoptie bedraagt tot 15% van het totale aanbod of een bedrag van maximum 6 miljoen euro. De overtoewijzingsoptie bestaat uit de verkoop van bestaande aandelen.
  • De aanbodperiode start op maandag 4 juni 2007 en zal naar verwachting eindigen op vrijdag 15 juni 2007, behoudens vervroegde afsluiting. De inschrijvingsperiode zal minstens 6 bankwerkdagen bedragen. In geen geval zal de inschrijvingsperiode worden afgesloten voor 11 juni.
  • Vanaf 1 juni 2007 zullen het prospectus in het Engels en het Nederlands, alsook een samenvatting in het Frans en de aanvulling bij het prospectus beschikbaar zijn voor het publiek op de website van de vennootschap en deze van de begeleidende banken.

Investment Case

Transics werd in mei 1990 opgericht onder de toenmalige naam Fleet Management Systems Europe, een spin-off van Toppower, een onderneming actief in de ontwikkeling van ERP software. Sinds haar oprichting legde Transics zich toe op de ontwikkeling van boordcomputers en fleetmanagementoplossingen voor de transport en logistieke sector.
Transics is één van de pioniers in het aanbieden van totale fleetmanagementoplossingen die inspelen op de behoeften van de transportsector. In 1997 lanceerde Transics de derde generatie boordcomputers, Laura. Deze boordcomputer bood voor het eerst een eigen hardwareplatform aan met een communicatieverbinding met de back office. Vandaag zijn de fleetmanagementoplossingen van Transics gebaseerd op de Quattro Plus boordcomputer, een real-time GPRS communicatieplatform en uitgebreide backoffice software. Transics biedt haar klanten zo een one-stop-shop-oplossing voor hun totale fleet management. De oplossingen van Transics zijn momenteel ingebouwd in meer dan 35.000 vrachtwagens bij meer dan 800 transportbedrijven.

In 1998 haalde Transics bijkomend durfkapitaal op om in 1999 te starten met de internationale expansie van het bedrijf. Transics breidde initieel haar activiteiten uit naar Frankrijk en Nederland en werkt sindsdien actief aan de verdere uitbouw van haar Europese activiteiten. Op vandaag is Transics uitgegroeid tot de marktleider van fleetmanagementoplossingen in de Benelux en Frankrijk. De voorbije 5 jaar breidde Transics verder uit naar Spanje, Duitsland, Scandinavië en Centraal- en Oost-Europa. Recent startte Transics activiteiten in Polen en Tsjechië.
In mei 2006 stapte The Carlyle Group, een van de grootste investeringsfondsen ter wereld, in het aandeelhouderschap van Transics. The Carlyle Group heeft tot op heden 79,5% van de aandelen in handen naast de leden van het senior management (1%) en Walter Mastelinck en Ludwig Lemenu die samen 19,5% van Transics bezitten. Transics werd eind 2006 beloond met de ‘De Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar 2006’.
In april 2007 nam Transics het Franse Delta Industries Service (DIS) over. DIS levert hardware- en softwareoplossingen voor het uitlezen, archiveren en verwerken van data afkomstig van analoge en digitale tachografen. Deze oplossingen zijn complementair aan de producten van Transics en verbreden zo het bestaande Transics productgamma.
Transics realiseerde over 2006 (cijfers op basis van een pro forma consolidatie van DIS) een geconsolideerde omzet van 30,531 miljoen euro. Transics bevestigde hiermee zijn groeipatroon waarbij het zijn omzet verdrievoudigde over de afgelopen 5 jaar. De EBITDA kende eveneens een aanzienlijke stijging tot 10,207 miljoen euro in 2006. De EBIT bedroeg in 2006 7,912 miljoen euro en de netto winst 1,874 miljoen euro. Begin april 2007 stelde Transics 158 medewerkers te werk.

Structuur van het aanbod

Het aanbod bedraagt maximaal 40 miljoen euro, exclusief een overtoewijzingsoptie van 15%. Het bedrijf heeft de intentie om maximaal 26 miljoen euro aan nieuwe aandelen met VVPR strips uit te geven. De VVPR-strips geven de particuliere belegger recht op een verlaagd tarief van Belgische roerende voorheffing (15% in plaats van 25%) op dividenden. De VVPR-strips zullen apart kunnen worden verhandeld. Daarnaast zullen voor maximaal 14 miljoen euro aan bestaande aandelen worden aangeboden door Carlyle als verkopende aandeelhouder. De bestaande aandelen hebben geen VVPR-strip. Samen met de overtoewijzingsoptie van maximaal 6 miljoen euro, bieden Carlyle en het management van Transics in totaal voor maximaal 20 miljoen euro bestaande aandelen aan. Het management verkoop enkel aandelen in het kader van de overtoewijzingsoptie.
Het aanbod bestaat uit twee tranches. Een eerste tranche van maximaal 15% van de aangeboden aandelen zal worden aangeboden als een openbaar bod aan Belgische particuliere beleggers (met een minimum van 10% van de aangeboden aandelen in geval van volledige onderschrijving). Daarvan wordt tot maximaal 250.000 euro voorbehouden voor werknemers van de Transics groep. Het saldo van de aangeboden aandelen is voorbehouden voor toewijzing via een private plaatsing aan institutionele investeerders in België en elders in Europa. Afhankelijk van het resultaat van de intekening kan de verhouding tussen particuliere en institutionele investeerders worden gewijzigd.
Afhankelijk van de finale prijs, schrijft het management van Transics in op nog 942.105 tot 1.087.560 nieuwe aandelen ingevolge de uitoefening van bestaande warranten die zij reeds aanhielden vóór de eerste noteringsdatum.

Alle bestaande aandeelhouders hebben een lock-upregeling getroffen met de Lead Managers voor een periode van 6 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag. Deze aandeelhouders kunnen de aandelen, die zij reeds vóór de eerste noteringsdatum aanhielden, of de aandelen waarop zij hebben ingeschreven ingevolge de uitoefening van warrants die zij reeds aanhielden vóór de eerste noteringsdatum, niet overdragen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Lead Managers. Deze regeling is niet van toepassing op aandelen die in het kader van het aanbod worden verkocht en op bestaande aandelen die worden verkocht om de overtoewijzing te dekken en op het lenen van aandelen aan de Lead Managers om eventuele overtoewijzingen te dekken, noch op andere in het prospectus beschreven uitzonderingen. Daarnaast heeft de vennootschap een standstill regeling (met een aantal uitzonderingen) getroffen met de Lead Managers voor een periode van 6 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag van de aandelen van de vennootschap.

Intekenperiode en prijs

De intekenperiode start op maandag 4 juni 2007 en sluit naar verwachting af op vrijdag 15 juni 2007. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de intekenperiode vroeger af te sluiten (eventuele wijzigingen zullen worden bekendgemaakt in de Belgische financiële pers). De intekenperiode zal in elk geval ten minste 6 bankwerkdagen lopen.

De prijsvork werd vastgelegd op 14,5 tot 17,5 euro per aandeel. De finale intekenprijs zal een unieke prijs zijn die geldt voor alle beleggers, zowel particuliere als institutionele. De finale intekenprijs, de resultaten van het aanbod en de verdeelsleutel voor particuliere beleggers zullen naar verwachting worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers, op of rond 16 juni 2007 of op de eerste bankwerkdag na de bepaling van de finale prijs.

Aanwending van de opbrengsten

De onderneming zal de netto-opbrengsten van het aanbod aanwenden voor de versterking van de financiële structuur van de vennootschap, het versterken van de kapitaalstructuur en het verhogen van de financiële flexibiliteit. Daarnaast dient de opbrengst ter ondersteuning van de verdere groei van Transics en de uitbouw van de Europese marktpositie. Bovendien zal Transics de nieuwe middelen aanwenden voor de verdere ontwikkeling van nieuwe producten evenals voor andere bedrijfsdoeleinden.
Transics CEO Walter Mastelinck over de lancering van de beursgang: “Wij zijn heel tevreden dat we vandaag het startschot mogen geven voor onze beursgang. Sinds 17 jaar werken wij dagelijks hard aan de uitbouw van Transics. Intussen hebben we een leidende positie verworven in de Benelux en Frankrijk en vinden onze fleetmanagementoplossingen reeds gebruikers over heel Europa. Wij zijn dan ook uitermate tevreden dat we vandaag met de lancering van onze beursgang een nieuw tijdperk kunnen betreden in de verdere internationalisering van ons bedrijf.”

Overtoewijzingsoptie en syndicaat

ING België en Fortis Bank treden op als Joint Lead Managers en bookrunners voor de transactie. Daarnaast is Dexia Bank België Co-Manager.

Aan ING zal in naam en voor rekening van de lead managers een optie worden toegekend, uitoefenbaar vanaf de noteringsdatum en gedurende de 30 dagen die daarop volgen, tegen de finale intekenprijs, om in te schrijven op een maximum aantal bestaande aandelen, gelijk aan 15% van de aandelen die in het aanbod worden aangeboden. De bestaande aandelen ter dekking van de overtoewijzingsoptie zullen geen VVPR-strip hebben en zullen worden aangeboden door durfkapitaalgroep Carlyle en het management. De Lead Managers mogen deze aandelen uitsluitend aankopen om de overtoewijzing te dekken. De mogelijke uitoefening van een deel van of van de hele overtoewijzingsoptie zal binnen drie bankwerkdagen na dergelijke uitoefening gepubliceerd worden in de Belgische financiele pers.

Notering

De eerste notering van het Transics aandeel op Euronext Brussels wordt, behoudens vervroegde afsluiting, verwacht op maandag 18 juni 2007. Het aandeel zal noteren onder het Euronext-symbool ‘TRAN’ en de internationale ISIN code ‘BE 0003869865’. De VVPR-strips zullen noteren onder het Euronext-symbool ‘TRANS’ en de internationale ISIN code ‘BE 0005613840’. De verwachte betalingsdatum van het aanbod is donderdag 21 juni 2007.

Prospectus

Vanaf 1 juni 2007 zullen het prospectus (Nederlands en Engels) en een Franstalige samenvatting evenals de aanvulling bij het prospectus aan de investeerders worden aangeboden aan de loketten van ING Belgium NV/SA, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, en op telefonische aanvraag op +32 (0)2 464 60 01 (Nederlands), +32 (0)2 464 60 02 (Frans) of +32 (0)2 464 60 03 (Engels) en aan de loketten van Fortis Bank NV/SA, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op telefonische aanvraag op +32 (0)800 903 01 (Nederlands, Frans en Engels), en aan de loketten van Dexia Bank België NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel, en op telefonische aanvraag op +32 (0)800 922 00 (Nederlands, Frans en Engels). Onder bepaalde voorwaarden zullen het prospectus, de Franstalige samenvatting en de aanvulling bij het prospectus ook op het internet geraadpleegd kunnen worden op www.transics.com, www.ing.be, www.fortisbanking.be/sparenenbeleggen, www.dexiainvestor.be en op de websites van Euronext.

Belangrijke data in het aanbod (behoudens vervroegde afsluiting)

Start van de aanbodperiode maandag 4 juni 2007
Einde van de aanbodperiode vrijdag 15 juni 2007
Publicatie aanbodprijs / resultaten van het aanbod zaterdag 16 juni 2007
Noteringsdatum maandag 18 juni 2007
Afsluitingsdatum donderdag 21 juni 2007

Elke beslissing om aandelen in Transics te kopen, dient uitsluitend genomen te worden op basis van het prospectus en met bijzondere aandacht voor de daarin beschreven risicofactoren.

Transics International ontwikkelt en commercialiseert fleetmanagementsystemen (boordcomputers, software en services) voor de transport- en logistieke sector. Met meer dan 35.000 geïnstalleerde boordcomputers is Transics één van de toonaangevende Europese spelers in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België) en vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje is Transics actief in Scandinavië en bouwt voortdurend verder aan zijn Europese organisatie. In 2006 breidde Transics voor het eerst uit richting Oost-Europa met een vertegenwoordiging in Polen en Tsjechië. Begin 2007 realiseerde Transics de overname van sectorgenoot DIS waardoor het zijn productaanbod vervolledigt. DIS specialiseert zich in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve IT-oplossingen voor rijtijdregistratie op basis van tachografen.