Dzięki nabyciu dis (delta industrie service) Transics wzmacnia swoją pozycję w europie

Oferta produktów zostaje poszerzona o rozwiązania do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych z tachografów cyfrowych

Firma Transics, jeden z największych europejskich producentów komputerów pokładowych i systemów zarządzania flotą dla sektora transportowego ogłasza nabycie spółki Delta Industrie Service (DIS). DIS zajmuje się tworzeniem i sprzedażą innowacyjnych rozwiązań IT do rejestracji czasu jazdy opartej na tachografach. Przejęcie tej spółki umożliwi Transics dalsze poszerzenie obecnej oferty produktów i umocnienie pozycji na rynku transportowym.

W ciągu ostatnich lat Transics konsekwentnie notował znaczny wzrost. Przejęcie 100% udziałów spółki DIS jest doskonałym przykładem strategii Transics, której celem jest zostanie wzorcową europejską firmą w dziedzinie produkcji systemów zarządzania flotą dla branży transportowej i logistycznej. Firma DIS, założona w 1988 roku i usytuowana w Alès (na południu Francji), jest wiodącym dostawcą opartych na tachografach rozwiązań do rejestracji czasu jazdy. Spółka ta opracowuje, produkuje i sprzedaje rozwiązania z dziedziny technologii informacyjnej i komunikacyjnej do odczytu, przechowywania i przetwarzania danych z analogowych i cyfrowych tachografów, zgodnie z europejskimi regulacjami.

Poszerzony pakiet produktów Transics

Od 1 maja 2006 r., gdy cyfrowe tachografy stały się obowiązkowym urządzeniem dla samochodów ciężarowych w każdym z państw członkowskich Unii Europejskiej, znacznie wzrósł popyt na systemy odczytujące i przetwarzające dane z rejestratorów czasu jazdy. – Ponieważ systemy zarządzania flotą i komputery pokładowe Transics są skierowane wyłącznie do tej grupy docelowej, produkty i doświadczenie DIS będzie dla Transics cenną wartością dodaną. Poprzez włączenie technologii DIS do naszego systemu zarządzania flotą, możemy zapewnić naszym obecnym, jak i przyszłym klientom poszerzoną ofertę naszych produktów – mówi dyrektor generalny firmy, Walter Mastelinck.

Wymiana doświadczeń i rozszerzenie sieci sprzedaży

Przejęcie DIS jest czynnikiem wyśmienicie sprzyjającym dalszej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie technologii, ale również wzmocnieniu sprzedaży. Firma Transics uzyskała gotowy dostęp do całej sieci sprzedaży i bazy klientów DIS we Francji, może więc dalej wzmacniać swoją pozycję rynkową w tym kraju. Ponadto produkty DIS – dotychczas przeznaczane głównie na rynek francuski – będą teraz sprzedawane przez Transics na terenie całej Europy.

Transics wzmacnia organizację DIS

DIS jest solidną pod względem finansowym spółką, zatrudniającą 23 osoby i posiadającą ponad 2.000 klientów. – DIS nadal będzie prowadziła działalność w swojej obecnej formie. Poprzez przejęcie, firma uzyska szansę na wzmocnienie swojej organizacji i struktury dzięki profesjonalnemu doświadczeniu kadry kierowniczej Transics w dziedzinie logistyki, badań i rozwoju, administracji i sprzedaży. Będzie miała także szansę na rozwój swojego docelowego rynku poza granice Francji – mówi Ludwig Lemenu, dyrektor generalny Transics.

Vladimir Lasocki, Dyrektor, Grupa Carlyle: “Grupa Carlyle ma przyjemność wspierać Transics przy przejęciu DIS. Współpraca pomiędzy tymi dwiema firmami wykreuje doskonałą wartość zarówno dla klientów, jak i dla inwestorów. Nawiązaliśmy partnerską współpracę z kierownictwem firmy, aby móc wspierać ich strategię długoterminowego rozwoju i nadal będziemy oddawać do dyspozycji wszystkie nasze zasoby, aby przyczynić się do dalszego rozwoju Transics.”

Transics NV wytwarza i sprzedaje komputery pokładowe oraz rozwiązania telematyczne do pojazdów firmowych w sektorze transportu i logistyki. Instalacja ponad 35.000 komputerów pokładowych sprawia, że Transics jest liderem na rynku w swojej branży. Centrala TRANSICS NV znajduje się w miejscowości Ieper (w Belgii). Firma posiada także filie w Holandii, Francji, Hiszpanii i Niemczech, działa w Europie Wschodniej i stale rozszerza swoją europejską organizację. www.dis-online.com

Grupa Carlyle to globalna firma typu private equity, zarządzająca 54,5 miliardami dolarów. Carlyle inwestuje środki w wykup akcji innych przedsiębiorstw, w kapitały wysokiego ryzyka i rozwoju, nieruchomości i zadłużone finanse na terenie Azji, Europy i Ameryki Północnej. Skupia się przy tym na przemyśle lotniczym i kosmonautycznym oraz obronnym, branży motoryzacyjnej i transportowej, sprzedaży konsumenckiej i detalicznej, energii i energetyce, opiece zdrowotnej, usługach przemysłowych, technologicznych i biznesowych oraz telekomunikacji i mediach. Od 1987 roku firma zainwestowała kapitał o wartości 24 miliardów dolarów w 576 transakcji o całkowitej sumie zakupu w wysokości 101,8 miliarda dolarów. Grupa Carlyle zatrudnia ponad 750 osób w 16 krajach. W sumie spółki z portfela Carlyle przynoszą ponad 68 miliardów dolarów dochodów i zatrudniają ponad 200.000 pracowników na całym świecie. www.carlyle.com