Okres subskrypcji na akcje firmy Transics rozpoczyna się 4 czerwca 2007 roku

TOM DECHAENE, PETER LEYMAN I LUC VANDEWALLE ZOSTALI NIEZALEŻNYMI DYREKTORAMI TRANSICS

Transics, jeden z europejskich liderów w dziedzinie komputerów pokładowych i rozwiązań w zakresie zarządzania flotą w sektorze transportowym i logistycznym, uhonorowany nagrodą dla „Obiecującego Przedsiębiorstwa Roku 2006” planuje pozyskać nowe fundusze. Obecni akcjonariusze chcą złożyć w ofercie akcje obecnie znajdujące się w posiadaniu firmy, wchodząc na giełdę Eurolist (Euronext Brussels). Przewiduje się, że okres subskrypcji rozpocznie się dnia 4 czerwca 2007 roku i zakończy się dnia 15 czerwca 2007 roku, z zastrzeżeniem przedwczesnego zakończenia. Na Joint Lead Managers wyznaczono Fortis i ING, a na współmenedżera Dexię. Od 1 czerwca 2007 roku na stronie internetowej spółki1 będzie udostępniony do wiadomości publicznej prospekt i jego streszczenie. W poniedziałek dnia 4 czerwca 2007 roku oraz we wtorek 5 czerwca 2007 roku Transics przewiduje, odpowiednio w Kortrijk i Antwerpii, 2 prezentacje dla inwestorów detalicznych.

W ramach wejścia na giełdę Transics rozszerzy swój zarząd o 3 niezależnych dyrektorów. Poprzedni pracownik banku handlowego i niezależny dyrektor Telindus Tom Dechaene, poprzedni dyrektor naczelny Volvo Cars Peter Leyman oraz prezes ING Belgium, a także dyrektor naczelny Luc Vandewalle będą dalej wspierać zarząd Transics swoją wiedzą i doświadczeniem. Luc Vandewalle staje się jednocześnie przewodniczącym zarządu Transics.

Transics International rozwija i sprzedaje systemy zarządzania flotą (komputery pokładowe, oprogramowanie i usługi) dla sektora transportowego i logistycznego. Instalacja ponad 35 000 komputerów pokładowych sprawia, że Transics odgrywa jedną z czołowych ról w swoim sektorze w Europie. Transics, której siedziba główna mieści się w Ieper (w Belgii), posiada biura regionalne w Holandii, Francji, Niemczech oraz Hiszpanii, działa aktywnie także w krajach skandynawskich oraz stale rozwija swoją europejską organizację. W 2006 roku Transics po raz pierwszy rozpoczął działalność w Europie Wschodniej, otwierając przedstawicielstwa w Polsce i Czechach. Na początku 2007 roku firma przejęła inną firmę z tej samej branży, DIS, uzupełniając tym samym swoją ofertę produktów. DIS specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży nowatorskich rozwiązań IT w zakresie rejestracji czasu jazdy za pomocą tachografów.