TX-DASHBOARDS

Określaj i osiągaj cele swojej firmy

TX-DASHBOARDS to platforma pomagająca identyfikować i monitorować strategiczne cele. Na początku dane na temat floty podlegają przetworzeniu na raporty dotyczące trendów. Te z kolei są porównywane z celami przedsiębiorstwa w odniesieniu do 4 kryteriów: wydajności pojazdów, wydajności kierowców, zużycia paliwa i obsługi klienta.

Raportowanie trendów

Dane dotyczące kierowców, pojazdów i spedytorów

Porównywanie z celami biznesowymi

Dlaczego używać TX-DASHBOARDS?

Platforma TX-DASHBOARDS umożliwia wizualizację wydajności kierowców, spedytorów, pojazdów i porównywanie jej z celami. Dzięki niej odkryjesz możliwości optymalizacji wydajności operacyjnej i opracujesz ukierunkowane na cele działania. TX-DASHBOARDS, zintegrowany z platformą TX-CONNECT, to narzędzie pozwalające w wiarygodny sposób oceniać wyniki przedsiębiorstwa.

  • Przegląd kluczowych wskaźników efektywności

  • Kontrola wydajności pracy kierowców, spedytorów i pojazdów

  • Identyfikacja możliwości organizacyjnych

Jak korzystać z TX-DASHBOARDS?

Punktem wyjścia są dane dotyczące floty, które następnie są porównywane w odniesieniu do 4 różnych kryteriów dotyczących zwrotu z inwestycji.

Integracja z innymi naszymi produktami

Platofrma TX-DASHBOARDS jest zintegrowana z platformą TX-CONNECT. Za źródło służą jej dane dotyczące kierowców i pojazdów gromadzone przez nasze komputery pokładowe.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Z przyjemnością pokażemy korzyści, jakie TX-DASHBOARDS może przynieść dla firmy. Prosimy o kontakt telefoniczny lub o skorzystanie z formularza kontaktowego.