Co oznacza czarna skrzynka?

Czym jest czarna skrzynka?

Czarna skrzynka to urządzenie typu track & trace, stanowiące serce systemu zarządzania flotą. Urządzenie to odbiera poprzes GPS sygnał satelitarny, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdza się jako system śledzący floty. Czarna skrzynka w sposób autonomiczny, czyli bez udziału kierowców, zapisuje dane na temat lokalizacji samochodów ciężarowych i innych pojazdów. Przesyłanie danych w systemie GPRS umożliwia przesył wszystkich zapisanych danych do back office. Skrzynka umieszczona jest w dyskretnym miejscu w pojeździe.

Czarna skrzynka jako system śledzący

Czarna skrzynka zawiera dziennik pojazdu, obejmujący takie dane jak prędkość jazdy, liczbę przejechanych kilometrów, a także czasy i miejsca postoju. Pracownicy centrali mają w ten sposób możliwość uzyskania danych na temat lokalizacji, trasy i szacowanego czasu przybycia na miejsce dla każdego pojazdu bądź innego elementu floty, np. kontenera lub wózka widłowego. Na podstawie tych danych mogą oni odtworzyć trasę przejazdu i wygenerować sprawozdania.

Czarna skrzynka: GeoFencing i śledzenie zasobów

Czarna skrzynka dostarcza także przewoźnikom danych niezbędnych do aktywacji systemu GeoFencing, czy monitorowania strefowego. GeoFencing pozwala pracownikom back office wyznaczyć strefy, w których bardzo dokładnie monitoruje się każdy ruch pojazdów. Dodatkowo uzyskują oni możliwość określenia zdarzeń powodujących automatyczne uruchomienie się alarmu, ilekroć pojazd lub inny element floty opuszcza określone miejsce lub wjeżdża do niego i/lub gdy czyni to w określonym czasie lub odstępie czasu. Automatyczny zapis danych takich jak m.in. czas przyjazdu i odjazdu stanowi gwarancję dokładnego fakturowania, a także zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo współpracy z podwykonawcami.

Czarna skrzynka i komputer pokładowy

Czarna skrzynka zapisuje dane pojazdu bez jakiegokolwiek udziału kierowcy. Dane te są następnie przesyłane automatycznie do centrali firmy. Natomiast komputer pokładowy wymaga już interwencji ze strony kierowcy, który obsługuje ekran kontrolny znajdujący się w kabinie samochodu ciężarowego.