Co oznacza ECO SCORE?

Czym jest ECO SCORE?

ECO SCORE to wskaźnik określający styl jazdy kierowcy. Narzędzie to pokazuje, czy kierowca stosuje zasady jazdy ekologicznej, a więc także – na ile wydajne i ekonomiczne jest jego zachowanie się na drodze. Jazda ekologiczna od kilku lat staje się coraz bardziej popularna w branży transportowej. Dzięki analizie zachowań kierowców połączonej z programem cyklicznych szkoleń – przy użyciu punktacji ECO SCORE – przewoźnicy są w stanie radykalnie poprawić styl jazdy swoich kierowców. Systemy zarządzania flotą (FMS) zapewniają dane techniczne niezbędne do oceny wyników kierowców: punktacja ECO SCORE wykorzystuje dane zapisywane w komputerze pokładowym dzięki podłączeniu go do magistrali CAN.

Jak działa punktacja ECO SCORE?

ECO SCORE pokazuje, w jakim stopniu kierowcy stosują zasady jazdy ekologicznej. Istnieją dwa sposoby pomiaru stylu jazdy. Pomiary ilościowe polegają na zliczaniu i sumowaniu poszczególnych zdarzeń i czasu ich trwania, np. liczby gwałtownych hamowań i liczby hamowań łagodnych. Jednakże wyniki tego typu pomiarów są (zbyt) ograniczone i nie mogą stanowić podstawy do długoterminowej zmiany stylu jazdy kierowcy. Dużo dokładniejsza jest analiza jakościowa, ponieważ uwzględnia ona także zdarzenia mające miejsce zarówno przed, jak i po danej czynności. Wartości ECO SCORE osiągane przez kierowców mogą być stale podnoszone lub, jeśli są na odpowiednio wysokim poziomie, trwale utrzymywane dzięki szkoleniom i ciągłemu monitorowaniu stylu jazdy.

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści ze stosowania ECO SCORE

ECO SCORE zapewnia przewoźnikom narzędzia niezbędne do bieżącej oceny, szkolenia oraz motywowania kierowców do bardziej ekonomicznej i ekologicznej jazdy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może co roku osiągnąć wielotysięczne oszczędności na koszcie paliwa i jednocześnie ograniczać emisję szkodliwych substancji, takich jak CO2. Co więcej, styl jazdy zachęcający kierowców do przewidywania sytuacji na drodze ogranicza ryzyko wypadków. Dodatkowo, wysokie wartosci ECO SCORE przekładają się na niższe składki ubezpieczenia floty oraz niższe koszty serwisowania pojazdów.

Wysoki wynik ECO SCORE zwiększa komfort pracy kierowców

Kierowcy stosujący się do zasad jazdy ekologicznej potwierdzają, że jazda taka podnosi komfort pracy i ogranicza związany z nią stres. Dzięki temu są oni bardziej zmotywowani, a co ważne – ich średnie prędkości przejazdu wcale nie są niższe od średnich przejazdu pozostałych kierowców. Warto także pamiętać, że ekologiczny styl jazdy pozytywnie wpływa na wizerunek przewoźnika: zarówno instytucje, z którymi przewoźnik współpracuje, jak i opinia publiczna doceniają troskę o środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat programu ekonomicznego stylu jazdy TX-ECO