Co oznacza GeoFencing?

Czym jest GeoFencing?

GeoFencing umożliwia przewoźnikowi zdefiniowanie określonych obszarów geograficznych na mapie, a następnie przypisanie im określonych zasad. Dzięki temu operacje wykonywane przez flotę mogą być ograniczone do określonego obszaru. Pracownicy back office i/lub kierowcy otrzymują automatyczne sygnały ostrzegawcze, przesyłane e-mailem, w postaci SMS-a lub w formie komunikatu na wyświetlaczu. GeoFencing wykorzystuje technologię GPS (Global Positioning System).

Po podłączeniu do oprogramowania zainstalowanego w back office, GeoFencing umożliwia przewoźnikowi automatyczne przetwarzanie wielu różnych danych oraz – w miarę konieczności – proaktywne podejmowanie działań (tzw. zarządzanie przez wyjątki). Ponadto, koncepcja ta pozwala przewoźnikom zwiększyć wydajność pracy kierowców i planistów oraz zoptymalizować obługę klienta. GeoFencing pozwala wyeliminować błędy personelu, zyskać czas i obniżyć koszty.

GeoFencing: monitoring strefowy

Monitoring strefowy, zwany też kontrolą strefy, polega na monitorowaniu ruchu pojazdów wewnątrz zdefiniowanej przez użytkownika strefy. Pracownicy działu back office mogą określać zasady generowania automatycznych sygnałów ostrzegawczych, ilekroć pojazd wjedzie lub nie wjedzie (na czas) na teren danej strefy. Przewoźnik może korzystać z nawigacji ciężarowej oraz GeoFencingu, aby pokazać dokładnie swoim klientom, czy dany towar został dostarczony przez samochody ciężarowe pod właściwy adres o ustalonej porze. Opcja ta w znacznym stopniu ułatwia precyzyjne fakturowanie. GeoFencing jest także stosowany w zarządzaniu naczepami.

GeoFencing: zarządzanie przez wyjątki

Zarządzane przez wyjątki (ang. Exception-Based Management) to przemyślane rozwiązanie pozwalające zminimalizować koszt przesyłu danych w przedsiębiorstwie transportowym. GeoFencing jest zgodny z zasadami zarządzania przez wyjątki, ponieważ sygnały alarmowe są uruchamiane tylko w razie naruszena ustalonych wcześniej zasad, np. opóźnienia dostawy do klienta, zbyt długiego czasu załadunku lub rozładunku, postoju na niezabezpieczonym parkingu, bądź jeździe po drogach płatnych lub niebezpiecznych.

GeoFencing jako narzędzie zapobiegające kradzieżom i nadużyciom

GeoFencing może także służyć zapobieganiu kradzieżom. Jeśli dany pojazd lub ładunek przekroczy określoną z góry strefę terytorialną (lub czasową), wówczas przewoźnik może podjąć decyzję o jego zatrzymaniu. Przewoźnicy pracujący z podwykonawcami mogą korzystać z GeoFencingu w celu śledzenia lokalizacji towaru, co pozwala zapobiegać nadużyciom.