Co oznacza GPRS?

Czym jest przesyłanie danych w systemie GPRS?

Już od kilku lat branża transportowa doświadcza wielu korzyści płynących z przesyłania danych w systemie GPRS. Z systemu GPRS (Global Packet Radio Service) korzysta większość współczesnych komputerów pokładowych. Ten sposób przesyłania danych pozwala pracownikom back office przesyłać wiadomości tekstowe w czasie rzeczywistym do kierowców i otrzymywać je od nich oraz zdalnie monitorować ruch pojazdów.

GPRS: większa skuteczność, niższy koszt

Dzięki GPRS, przewoźnicy mogą komunikować się z będącymi w trasie kierowcami,ponosząc stosunkowo niewielkie koszty. Przesyłanie danych w systemie GPRS odbywa się za pośrednictwem sieci GSM, ale system ten zapewnia możliwość przesyłania szerszego zakresu danych niż w przypadku zwykłych modemów i telefonów komórkowych. Sieć wykorzystywana jest bardziej efektywnie, ponieważ dane przesyłane są w rozbiciu na pakiety. Przewoźnicy nie ponoszą opłaty za przesłaną wiadomość, jak ma to miejsce np. w przypadku wiadomości SMS, ale za ilość przesłanych danych.

GPRS i komputer pokładowy

Komputer pokładowy wyposażony w łącze GPRS umożliwia pracownikom back office zdalne monitorowanie parametrów samochodów ciężarowych i naczep takich jak: poziom zużycia paliwa, otwarcie drzwi naczepy czy wysokośc temperatury w ładowni . Dzięki otrzymywanym w czasie rzeczywistym informacjom na temat stanu i lokalizacji samochodu ciężarowego lub naczepy, planiści mogą bez trudu aktualizować harmonogram pracy. Z kolei kierowcy za pośrednictwem komputera pokładowego mogą otrzymywać na bieżąco informacje takie jak np. adresy dostawy, numery zleceń itp. Wszelkie dodatkowo otrzymane dane są automatycznie integrowane z systemem zarządzania transportem (TMS).

GPRS umożliwia także automatyczne przesyłanie do centrali danych z tachografów cyfrowych za pośrednictwem komputera pokładowego.

Zalety przesyłu danych w systemie GPRS dla branży transportowej

Dzięki GPRS, kierowcy mogą przesyłać dane o kluczowym znaczeniu dla fakturowania, planowania, obsługi klienta, czy coachingu stylu jazdy. Dane te są przesyłane w czasie rzeczywistym bezpośrednio z pojazdu do działu back office. Z drugiej strony, planiści mogą szybko i skutecznie informować kierowców będących w trasie o nowych zleceniach lub zmodyfikowanym harmonogramie ich pracy. Co równie ważne, połączenie GPRS z systemem track & trace w niedrogi sposób pozwala przewoźnikom zabezpieczyć ich flotę przed kradzieżami i innymi stratami.