Co oznacza komputer pokładowy?

Czym jest komputer pokładowy?

Komputer pokładowy to niewielkich rozmiarów komputer zainstalowany w kabinie pojazdu ciężarowego. Po jego podłączeniu do urządzeń peryferyjnych, takich jak skaner, drukarka, czujnik temperatury lub bezpieczeństwa, bądź też cyfrowy tachograf, komputer ten przekazuje dane, które znacząco wpływają na wydajność pracy oraz efektywność kosztową firm transportowych i logistycznych. Dzięki wyświetlaczowi komputera pokładowego kierowca może w czasie rzeczywistym wymieniać się danymi z planistami.

Najważniejsze funkcje komputera pokładowego to: rejestracja trasy i czasu przejazdu, planowanie przejazdu, track & tracenawigacja pojazdu, przekazywanie informacji o sytuacji na drodze, rejestracja poziomu zużycia paliwa, a także możliwość zapisywania informacji na temat stylu jazdy kierowcy.

Komputer pokładowy jako system śledzący

Nowoczesne komputery pokładowe wykorzystują technologię GPS, dzięki czemu nadają się doskonale do pełnienia funkcji systemu śledzącego: na bieżąco informują one dział back office o każdym zatrzymaniu się pojazdu, o czasie postoju, o odległości do miejsca docelowego, a także o wybranej przez kierowcę trasie. GPS zapewnia także wiele innych korzyści, na przykład automatycznie rozpoznaje dane adresowe przesyłane kierowcy z działu back office. Funkcja śledzenia zasobów umożliwia monitorowanie poszczególnych elementów taboru takich jak naczepy, przyczepy lub kontenery czy nadwozia wymienne. Kolejną ciekawą funkcją – niezwykle cenioną przez przewoźników – jest sygnał alarmowy, który może być wysyłany do pracowników back office w momencie, gdy tylko dany samochód ciężarowy wjedzie lub opuści uprzednio określoną strefę (GeoFencing).

Komputery pokładowe najnowszej generacji

Najnowocześniejsze komputery pokładowe umożliwiają także pracownikom back office monitorowanie warunków panujących w samochodach ciężarowych i naczepach, warunków takich jak temperatura, otwarcie drzwi czy poziom paliwa. Dzięki szczegółowym informacjom na temat lokalizacji i aktualnego stanu floty pracownicy centrali są w stanie szybko zidentyfikować wszelkie wąskie gardła i – w razie konieczności – w czasie rzeczywistym odpowiednio zmodyfikować plany. Kolejna przydatna cecha to możliwość przesyłania kierowcom przez back office za pośrednictwem komputera pokładowego numerów zleceń, co znacznie ułatwia im rejestrację czasu załadunku i rozładunku. Czasy te, wraz z innymi związanymi z tym informacjami, przetwarzane są automatycznie przez system zarządzania transportem (TMS).

Komputer pokładowy i przesyłanie danych poprzez GPRS

Komputery pokładowe najnowszej generacji komunikują się z centrami planistycznymi za pośrednictwem GPRS. Ten typ przesyłu danych umożliwia planistom śledzenie pojazdów w trasie i wymianę informacji z kierowcami przy stosunkowo niskich kosztach miesięcznych. Dzięki podłączeniu komputera pokładowego do magistrali CAN, możliwe jest monitorowanie poziomu zużycia paliwa oraz obserwacja stylu jazdy kierowcy. Komputer pokładowy z łączem GPRS umożliwia kierowcom przesyłanie danych z tachografów cyfrowych do centrali, podczas gdy pojazd znajduje się jeszcze w trasie.

Więcej informacji na temat komputerów pokładowych TX-MAX GO
Więcej informacji na temat komputerów pokładowych TX-SKY