Co oznacza podwykonawca?

Kim jest podwykonawca?

W branży transportowej podwykonawca oznacza przewoźnika, który zawiera umowę dotyczącą wykonania części lub całości zleceń przedsiębiorstwa transportowego. Podwykonawca może korzystać albo z własnych pojazdów i sprzętu, albo też wykorzystywać flotę wykonawcy. Dzięki zastosowaniu oprogramowania transportowego, takiego jak system zarządzania flotą (FMS) i śledzenie floty, współpraca z podwykonawcą może przebiegać być bardziej przejrzysta i efektywna.

Zalety systemu śledzenia floty przy współpracy z podwykonawcą

Przewoźnikom korzystającym z usług podwykonawców systemy śledzenia floty oferują wiele korzyści. Pojęcie floty rozumiane jest tu bardzo szeroko – obejmuje ono zarówno ciągniki siodłowe , jak i przyczepy, naczepy, kontenery i nadwozia wymienne. Narzędzia do śledzenia floty umożliwiają przewoźnikowi śledzenie lokalizacji wszystkich elementów taboru w czasie rzeczywistym, co z kolei pozwala zapobiegać kradzieżom, czy nadużyciom ze strony podwykonawców.

Dlaczego śledzenie floty jest tak skuteczne?

Narzędzia do śledzenia floty przesyłają sygnały z ciągnika,naczepy lub innego elementu floty bezpośrednio do pracowników działu back office, dzięki czemu mogą oni monitorować ruchy wszystkich pojazdów. Możliwe jest także przesyłanie sygnału np. z naczepy do ciągnika. Przerwanie takiego sygnału (oznaczające np. nieautoryzowane otwarcie drzwi naczepy) może uruchamiać alarm w dziale back office. W ten sposób można większyć bezpieczeństwo floty i przewożonych ładunków.

Zalety zarządzania flotą w kontekście współpracy z podwykonawcą

System zarządzania flotą może zwiększać przejrzystość relacji we współpracy z podwykonawcami. Kierowcy podwykonawców, posiadający w kabinach swych samochodów ciężarowych komputery pokładowe, mogą odbierać dane,informacje i polecenia bezpośrednio od planistów. Ponadto, system FMS oferuje szereg możliwości upraszczających logistykę i procesy fakturowania w przedsiębiorstwach współpracujących z podwykonawcami: system ten rejestruje trasę i czasy przejazdu, umożliwia planowanie trasy i śledzenie pojazdu, pomaga obserwować styl jazdy kierowcy i rejestruje poziom zużycia paliwa. Uzupełnienem FMS może być system zarządzania naczepami, przyczyniający się do zwiększenia przejrzystości we wzajemnych relacjach pomiędzy przewoźnikami posiadającymi naczepy, a wożącymi je podwykonawcami.

Przejrzystość w relacjach z podwykonawcą

Stosowanie systemu zarządzania flotą może eliminować wszelkie nieścisłości związane z liczbą przejechanych kilometrów, bądź czasem dostawy towaru do klienta. Dzięki temu współpraca pomiędzy przewoźnikiem a jego podwykonawcą może ulec poprawie.