Co oznacza system śledzący?

Czym jest system śledzący?

Dzięki zastosowaniu systemu śledzącego przewoźnik dokładnie wie, gdzie znajdują się wszystkie pojazdy wchodzące w skład jego floty. Sercem systemu śledzącego jest czarna skrzynka, trwale zamontowana w pojeździe. Dzięki transmisji danych w systemie GPRS pracownicy back office w czasie rzeczywistym otrzymują informacje o czasie i miejscu postoju samochodu ciężarowego, długości trwania takiego postoju, momencie odjazdu oraz obranej trasie.

System śledzący i GPS

Działanie systemu śledzącego możliwe jest dzięki systemowi pozycjonowania (GPS). Układ GPS jest zintegrowany z komputerem pokładowym, co zapewnia szereg korzyści. Przykładowo, back office może zdalnie śledzić ruchy floty i ładunków oraz przesyłać dane adresowe do kierowców. Kierowcy zaś oszczędzają czas dzięki automatycznemu rozpoznawaniu danych adresowych.

Zalety systemu śledzącego

Zaawansowany system śledzący pozwala przewoźnikowi automatycznie przetwarzać dane takie jak czas oczekiwania, jazdy, odpoczynku i obsługi serwisowej. W oparciu o te dane przewoźnik może zoptymalizować planowanie działań logistycznych, usprawnić naliczanie wynagrodzeń kierowców oraz zwiększyć przejrzystość w relacjach z podwykonawcami. Dzięki przechowywaniu wszystkich danych, back office posiada archiwum zawierające historie przebytych tras, z uwzględnieniem takich informacji jak czas, przez jaki dany pojazd pozostawał w bezruchu.

Przy wyznaczaniu trasy nawigacja ciężarowa uwzględnia parametry pojazdu, takie jak długość, masa, wysokość i szerokość samochodu ciężarowego oraz przyczepy. Dzięki temu pojazdy przewożące ciężkie lub wielkogabarytowe ładunki mogą poruszać się po trasach odpowiednio dostosowanych do tego typu transportu.

System śledzący i monitorowanie floty

System śledzący oferuje także szereg rozwiązań w zakresie monitorowania floty. Przykładowo, firmom przewożącym cenne ładunki system ten pozwala na generowanie w back office sygnału alarmowego w razie wyjechania pojazdu z określonej wcześniej strefy (GeoFencing). Dodatkowo ów system może przy użyciu GPS monitorować pozycję wszystkich elementów floty, takich jak: przyczepy, naczepy, kontenery i nadwozia wymienne. W rezultacie pozwala on przewoźnikom uniknąć przykrych niespodzianek, takich jak kradzież czy uszkodzenie pojazdu w wyniku nieodpowiedzialnego zachowania kierowcy. Dzięki systemowi śledzącemu pozwalającemu ustalić pozycję pojazdu często udaje się również odzyskać skradziony tabor. Zarządzanie przyczepami daje przewoźnikowi wgląd w szczegółowe informacje na temat ich dokładnej lokalizacji oraz stanu.