Co oznacza system zarządzania transportem?

Czym jest system zarządzania transportem (TMS)?

System zarządzania transportem (TMS) to dedykowane dla branży logistyczno-transportowej opramowanie klasy ERP (Enterprise Resource Planning), zyskujące obecnie coraz większą popularność. Oprogramowanie back office lub system TMS pozwala przewoźnikom na przetwarzanie w formie elektronicznej danych dotyczących zamówień klientów oraz odpowiada za efektywną organizację i planowania pracy. Informacje na temat lokalizacji i dostępności poszczególnych ładunków, odpowiednich miejsc postoju, pozostałego czasu jazdy i odpoczynku są przesyłane automatycznie kierowcom, którzy ze swojej strony mogą przesłać do centrali wszelkie informacje zwrotne. Dzięki tym danym planiści mogą zarządzać pracą kierowców i w prosty sposób dokonać kalkulacji kosztów prowadzonych operacji transportowych.

Integracja systemu zarządzania transportem z innymi aplikacjami

Przewoźnicy szukający możliwości zwiększenia wydajności pracy i efektywności kosztowej swoich działań logistycznych mogą zintegrować system zarządzania transportem z innymi rodzajami oprogramowania transportowego, jak np. system zarządzania flotą (FMS), zarządzanie przyczepami, nawigacja ciężarowa, programy fakturujące bądź systemy zarządzania zapasami. Dzięki połączeniu systemu zarządzania transportem z innymi aplikacjami, przewoźnik w ramach kierowania swoją firmą może znacząco ograniczyć liczbę zadań wykonywanych ręcznie i jednocześnie poprawić dokładność i przejrzystość rozliczeń z klientami i podwykonawcami.

System zarządzania transportem i system zarządzania flotą

Systemy zarządzania flotą odpowiadają za przetwarzanie danych, takich jak informacje o stanie pojazdu, czasie jazdy i odpoczynku, czasie załadunku i rozładunku, czasie obsługi serwisowej, zachowaniu się kierowcy na drodze bądź stopniu i stanie załadunku lub rozładunku. Sercem systemu FMS jest otwarta struktura baz danych. Za zbieranie niezbędnych informacji na temat kierowcy, pojazdu i ładunku odpowiada komputer pokładowy.

FMS to aktywny moduł oprogramowania, który udostępnia dane innym aplikacjom, takim jak system zarządzania transportem. Z kolei system TMS wykorzystuje dostarczane w czasie rzeczywistym dane do optymalizacji procesu planowania. Prowadzi to do znacznego wzrostu wydajności pracy i precyzji działania, zarówno po stronie planistów (back office), jak i kierowców, a także daje możłiwość znacznego obniżenia kosztów operacyjnych oraz zmniejszenia stopy błędów.

System zarządzania transportem i optymalizacja trasy

System zarządzania transportem odgrywa także kluczową rolę w firmach transportowych w procesie optymalizacji tras. Dzięki zgromadzeniu w systemie wszystkich informacji na temat floty i zamówień, planiści mogą w optymalny sposób wytyczać trasy i planowac załadunek samochodów ciężarowych. Można zatem stwierdzić, że oprogramowanie podnosi wydajność, efektywnośc i rentowność funkcjonowania firm z sektora TSL.