Co oznacza tachograf cyfrowy?

Czym jest tachograf cyfrowy?

Tachograf cyfrowy to elektroniczne urządzenie zamontowane w kabinie pojazdu. Urządzenie to zapisuje dane na karcie kierowcy oraz na wbudowanym nośniku pamięci masowej. Tachograf cyfrowy wyposażony jest w niewielki wyświetlacz, złącze do przesyłu danych oraz drukarkę.

Zgodnie z prawem unijnym, stosowanie tachografów cyfrowych jest obowiązkowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii. Dzięki możliwości rejestracji czasu jazdy i postoju, tachografy umożliwiają spełnienie wymogów rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 561/2006. W trakcie kontroli drogowej upoważnieni funkcjonariusze mogą zażądać wglądu w dane zapisane przez tachograf. Karta tachografu cyfrowego zawiera procesor, który współpracuje z urządzeniem kontrolnym. Na karcie zapisane są także dane pozwalające potwierdzić tożsamość jej posiadacza. Dostępne są cztery rodzaje kart: karta kierowcy, karta firmowa, karta warsztatowa oraz karta kontrolna.

Dlaczego użycie tachografów cyfrowych jest obowiązkowe?

Tachografy cyfrowe pomagają w egzekwowaniu stosowania przepisów określających warunki pracy kierowcy, takich jak maksymalny czas jazdy i minimalny czas postoju. W ten sposób tachografy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drodze i gwarantują uczciwą konkurencję na rynku przewozowym. Pobieranie danych z pamięci masowej tachografu oraz danych z karty kierowcy na odpowiednio zabezpieczone urządzenie zewnętrzne podlega ściśle określonym przepisom, podobnie jak archiwizacja danych z tachografu cyfrowego.

Połączenie tachografu cyfrowego z komputerem pokładowym

Dzięki połączeniu tachografu cyfrowego z komputerem pokładowym operator może zdalnie, kiedy pojazd jest w trasie, odczytywać dane zapisane na karcie kierowcy oraz w pamięci masowej tachografu. Zaawansowane systemy FMS wysyłają w czasie rzeczywistym sygnały ostrzegawcze – zarówno do działu back office jak i do kierowców – o zbliżającym się upływie limitu czasu jazdy lub odpoczynku. Dzięki posiadaniu kompletnej informacji na temat czasu jazdy i postoju swoich kierowców, przewoźnik może w efektywny sposób planować działania swojej floty, co z kolei przyczynia się do wzrostu wydajności pracy.

Połączenie tachografu cyfrowego z magistralą CAN

Jeżeli tachograf cyfrowy połączony jest z magistralą CAN, to zyskujemy możliwość rejestracji i przetwarzania nie tylko danych dotyczących trasy, ale także danych dotyczących pojazdu. To z kolei otwiera możliwości monitorowania poziomu zużycia paliwa oraz stylu jazdy kierowcy.

Więcej informacjina temat rozwiązań DigiTach