Co oznacza track & trace?

Czym jest track & trace?

Systemy track & trace, oparte o technologię GPRS, pozwalają przewoźnikom obserwować ruch floty w czasie rzeczywistym. Czarna skrzynka, jako element na trwale zamontowany w pojeździe, stanowi serce systemu monitorowania typu track & trace. Dzięki przesyłaniu danych w systemie GPRS, do centralnego serwera przewoźnika trafiają przesyłane w czasie rzeczywistym informacje na temat stanu i lokalizacji całej floty. Dzięki temu pracownicy back office mogą śledzić położenie pojazdu w systemie GPS, sprawdzać przebytą trasę, prędkość, kierunek jazdy oraz szacowany czas przybycia na miejsce.

Zalety systemu monitorującego track & trace

Systemy track & trace podnoszą wydajność pracy kierowców oraz back office. Przykładowo planiści mogą modyfikować plany w oparciu o aktualne informacje. Dodatkowo system track & trace ułatwia precyzyjne rozliczenia. Zgromadzone i przesłane do back office dane mogą być udostępniane klientom, dzięki czemu wiedzą oni dokładnie, co dzieje się z ich towarem. Mówiąc w skrócie, system track & trace podnosi wydajność i efektywność całego łańcucha dostaw. Dzięki temu, że dane w systemie track & trace zapisywane są w postaci cyfrowej, firma ma możliwość archiwizacji kompletnej historii przebytych tras, zawierającej szczegółowe informacje na temat czasu trwania postoju pojazdu.

Track & trace: GeoFencing i śledzenie floty

System track & trace zapewnia szereg możliwości śledzenia floty. W przypadku przewoźników przewożących cenne ładunki, system ten pozwala np. na wysłanie przez back office sygnału ostrzegawczego, gdy pojazd opuszcza określoną wcześniej strefę (GeoFencing). System śledzący monitoruje nie tylko samochody ciężarowe, ale także przyczepy, naczepy, kontenery i nadwozia wymienne. W rezultacie track & trace pozwala firmom transportowym na osiągnięcie znaczących oszczędności, gdyż dzięki temu systemowi mogą zapobiegać kradzieżom, nieostrożnemu zachowaniu oraz innym niepożądanym zdarzeniom.

Komputer pokładowy a system track & trace

Czarna skrzynka zbiera i zapisuje bez udziału kierowcy dane dotyczące pojazdu i przesyła automatycznie szczegółowe informacje do centrali (track & trace). Na tym właśnie polega różnica między systemem track & trace a komputerem pokładowym, który wymaga interakcji z kierowcą za pośrednictwem wyświetlacza znajdującego się w kabinie samochodu ciężarowego.