Co oznacza zarządzanie flotą?

Czym jest zarządzanie flotą?

System zarządzania flotą to pakiet oprogramowania transportowego używany przez przewoźników w celu usprawnienia zarządzania flotą. System FMS pozwala zautomatyzować zarządzanie procesami logistycznymi, co pomaga przewoźnikowi zmaksymalizować wydajność tych procesów przy jednoczesnej redukcji kosztów. Mobilnym źródłem danych dla systemu zarządzania flotą jest komputer pokładowy. Dzięki połączeniu systemu FMS z systemem zarządzania transportem (TMS), uzyskujemy automatyczną aktualizację plików i informacji planistycznych o dostarczane w czasie rzeczywistym dane na temat floty.

Zarządzanie flotą optymalizuje procesy logistyczne i obniża koszty transportu

Systemy zarządzania flotą zapewniają automatyczne przetwarzanie danych dotyczących m.in. czasu jazdy, postoju i obsługi, czasu oczekiwania, raportów z trasy, nacisku na osie, czy też aktualnego stanu pojazdu. W oparciu o te informacje przewoźnik może wyliczyć stopień opłacalności swojej działalności oraz zoptymalizować planowanie logistyki. Oprócz tego systemy zarządzania flotą dostarczają danych przydatnych w rozliczeniach z pracownikami oraz zwiększają przejrzystość współpracy z podwykonawcami.

Zarządzanie flotą i komputer pokładowy

System zarządzania flotą współpracuje nie tylko z bazą danych i oprogramowaniem back office, ale z reguły także z komputerem pokładowym. Komputer pokładowy to niewielki terminal montowany w kabinie samochodu ciężarowego, przy użyciu którego kierowca może wprowadzać dane i odbierać polecenia z back office. Najważniejsze funkcje komputera pokładowego to: planowanie trasy, rejestracja trasy i czasu przejazdu, funkcja track & trace, rejestracja zużycia paliwa, przesyłanie wiadomości oraz monitoring stylu jazdy kierowcy. Dzięki przesyłowi danych w systemie GPRS, pracownicy back office mogą monitorować pojazdy znajdujące się w trasie oraz komunikować się z kierowcami. Koszt tego typu komunikacji jest stosunkowo niski i stały. Dzięki połączeniu komputera pokładowego z systemem GPS, system zarządzania flotą umożliwia przewoźnikom świadczenie dodatkowych usług, takich jak informowanie klienta o szacowanym czasie przyjazdu transportu na miejsce (ETA).

System zarządzania flotą (FMS) i system zarządzania transportem (TMS)

System zarządzania flotą to aktywny moduł oprogramowania, który udostępnia dane innym aplikacjom, takim jak np. system zarządzania transportem (TMS). Aplikacja ta zapewnia przewoźnikowi aktualizowane na bieżąco informacje pochodzące bezpośrednio z samochodów ciężarowych, co znacząco podnosi wydajność i dokładność pracy planistów. Zarządzanie naczepami pomaga przewoźnikowi maksymalnie wykorzystywać dostępny tabor i zoptymalizować jego serwisowanie.