Wcześniejsze zakończenie oferty publicznej

Transics, jeden z europejskich liderów w dziedzinie komputerów pokładowych i rozwiązań w zakresie zarządzania flotą w sektorze transportowym i logistycznym, uhonorowany nagrodą dla „Obiecującego Przedsiębiorstwa Roku 2006” wcześniej zamyka ofertę publiczną. Oferta wyniosła, wyłączając opcję dodatkowego przydziału, maksymalnie 40 milionów euro, w skład czego weszło podwyższenie kapitału w wysokości maksymalnie 26 milionów euro drogą nowych akcji z kuponami VVPR i ze sprzedaży akcji obecnie w posiadaniu firmy o wartości do 14 milionów euro.

Biorąc pod uwagę, że łączna ilość zamówionych akcji od momentu otwarcia oferty w poniedziałek 4 czerwca 2007 roku, znacznie przekracza liczbę zaoferowanych akcji, zarówno w sprzedaży detalicznej jak i u inwestorów instytucjonalnych, okres trwania subskrypcji zakończono wcześniej dnia 11 czerwca 2007 roku o godzinie 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Cena subskrypcji, wyniki oferty oraz klucz rozdziału dla inwestorów prywatnych zostaną podane do wiadomości w formie notatki prasowej w dniu 12 czerwca 2007 roku, a dnia 13 czerwca 2007 roku zostaną one opublikowane w belgijskiej prasie finansowej. Termin płatności ustalono na piątek 15 czerwca 2007 roku.

Od 13 czerwca 2007 roku firma Transics będzie notowana na giełdzie Eurolist (Euronext Brussels) pod symbolem TRAN, kupony VVPR będą notowane pod symbolem Euronext „TRANS”.

Transics NV rozwija i sprzedaje systemy zarządzania flotą (komputery pokładowe, oprogramowanie i usługi) dla sektora transportowego i logistycznego. Instalacja ponad 35 000 komputerów pokładowych sprawia, że Transics odgrywa jedną z czołowych ról w swoim sektorze w Europie. Transics, której siedziba główna mieści się w Ieper (w Belgii), posiada biura regionalne w Holandii, Francji, Niemczech oraz Hiszpanii, działa aktywnie także w krajach skandynawskich oraz stale rozwija swoją europejską organizację. W 2006 roku Transics po raz pierwszy rozpoczął działalność w Europie Wschodniej, otwierając przedstawicielstwa w Polsce i Czechach. Na początku 2007 roku firma przejęła inną firmę z tej samej branży, DIS, uzupełniając tym samym swoją ofertę produktów. DIS specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży nowatorskich rozwiązań IT w zakresie rejestracji czasu jazdy za pomocą tachografów.