Wejście na giełdę zakończone sukcesem po 10,6-krotnym nadprzydziale akcji

TRANSICS ZYSKUJE 40 MILIONÓW EURO ZA 17,5 EURO ZA KAŻDĄ AKCJĘ

Transics, jeden z europejskich liderów w dziedzinie komputerów pokładowych i rozwiązań w zakresie zarządzania flotą w sektorze transportowym i logistycznym, uhonorowany nagrodą dla „Obiecującego Przedsiębiorstwa Roku 2006” od 13 czerwca 2007 roku będzie notowany na giełdzie Eurolist (Euronext Brussels) pod symbolem TRAN.

Oferta, wyłączając opcję dodatkowego przydziału, odnotowała 10,6-krotny nadprzydział akcji. Zaoferowano, łącznie z opcją dodatkowego przydziału, 2 628 571 akcji, z czego 1 485 714 to nowe akcje z kuponami VVPR. Transics, którego akcja warta jest 17,5 euro, został wyceniony na 115 milionów euro. Dyrektor naczelny Transics Walter Mastelinck jest zachwycony zakończoną sukcesem transakcją: “Sukces naszego wejścia na giełdę to dla nas wspaniała nagroda za wysiłki podejmowane w przeszłości. Przede wszystkim oznacza jednak dodatkową zachętę, aby na drodze rozwoju spoglądać jeszcze dalej w przyszłość. Jesteśmy wielce uradowani, że zarówno belgijscy, jak i ważni międzynarodowi inwestorzy pokazali, iż wierzą w naszą firmę. To zaufanie z pewnością pomoże nam w dalszej rozbudowie Transics na świecie, co też planujemy osiągnąć w kolejnych latach.

Szczegóły dotyczące transakcji

  • Całkowita wartość oferty wynosi 46 milionów euro po 17,5 euro na każdą akcję (łącznie z opcją dodatkowego przydziału).
  • Przydzielono 2 628 571 akcji Transics, z czego 15% nowych akcji, z kuponami VVPR, prywatnym nabywcom i 85% instytucjonalnym nabywcom. Całkowita transza dla pracowników Transics wynosi 10 129 akcji z 14 285 akcji maksymalnie do osiągnięcia.
  • Wystąpił 10,6-krotny nadprzydział akcji. Transza detaliczna wykazała 5,4-krotny nadprzydział, a transza instytucjonalna – 11,5-krotny.
  • Pierwsze notowanie akcji Transics i kuponów VVPR na giełdzie Eurolist (Euronext Brussels) odbędzie się w trybie warunkowym (“if-and-when-issued-or-delivered”) dnia 13 czerwca 2007 roku. Oznacza to, że negocjacje mogą rozpocząć się zanim akcje, zostaną za opłatą dostarczone przez Spółkę i przez akcjonariuszy sprzedających, co przewidziano na 15 czerwca 2007 roku. Od 13 czerwca 2007 roku akcje będą notowane z zastrzeżeniem zakończenia transakcji. Nabywcy muszą mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach realizacja transakcji i dostarczenia akcji może opóźniać się lub może do nich nie dojść wcale. Euronext Brussels powiadomiła, że w takich przypadkach wszystkie transakcje związane z akcjami przeprowadzone na nieuregulowanym rynku Eurolist Euronext zostaną przez nią anulowane. Akcja będzie notowana pod symbolem Euronext “TRAN” oraz pod międzynarodowym kodem ISIN „BE 0003869865”. Kupony VVPR będą notowane pod symbolem Euronext “TRANS” oraz pod międzynarodowym kodem ISIN “BE 0005613840”.
  • Termin zapłaty przewidziano na 15 czerwca 2007 r.

Klucz rozdziału dla inwestorów prywatnych

Subskrypcje przedłożone w ING, Fortis i Dexii
Liczba zamówionych akcji Przyznane akcje
1 – 50 75%
51 -100 60%
101 – 1600 20%
> 1600 450

Transics NV rozwija i sprzedaje systemy zarządzania flotą (komputery pokładowe, oprogramowanie i usługi) dla sektora transportowego i logistycznego. Instalacja ponad 35 000 komputerów pokładowych sprawia, że Transics odgrywa jedną z czołowych ról w swoim sektorze w Europie. Transics, której siedziba główna mieści się w Ieper (w Belgii), posiada biura regionalne w Holandii, Francji, Niemczech oraz Hiszpanii, działa aktywnie także w krajach skandynawskich oraz stale rozwija swoją europejską organizację. W 2006 roku Transics po raz pierwszy rozpoczął działalność w Europie Wschodniej, otwierając przedstawicielstwa w Polsce i Czechach. Na początku 2007 roku firma przejęła inną firmę z tej samej branży, DIS, uzupełniając tym samym swoją ofertę produktów. DIS specjalizuje się w opracowywaniu i sprzedaży nowatorskich rozwiązań IT w zakresie rejestracji czasu jazdy za pomocą tachografów.