Transics utrustar den Svenska Polisen med system för hantering av färdskrivardata för “tunga” fordon

Transics, som är Europas ledande aktör inom avancerade lösningar för trafikledning inom transport- och logistiksektorn, meddelar att man tecknat kontrakt med de svenska polismyndigheterna för leverans av system för nedladdning och arkivering av färdskrivardata. I den första fasen kommer fler än 300 poliser över hela landet att utrustas med mjukvara och hårdvara för hantering och övervakning av färdskrivardata och kontrollera åkeriers beaktande av legala krav. För Transics illustrerar det värdet av förra årets förvärv av DIS, som utvecklar nedladdning och arkivlösningar av färdskrivardata. Kontraktet visar också marknadspotentialen av DIS produkter utanför dess franska hemmamarknad.

Transics/DIS hårdvaru- och mjukvarulösningar kommer att göra det möjligt för 300 poliser över hela Sverige att få åtkomst till information i analoga och digitala färdskrivardata såväl på vägar som i företagslokaler och att kontrollera efterlevnad av svenska och europeiska körtids- och rastbestämmelser. Transics erhöll det här kontraktet efter en alleuropeisk upphandling som organiserades av de svenska polismyndigheterna.

Mardnadsledare inom system för färdskrivardata

System för färdskrivardata är en central del av Transics utbud av avancerade system för trafikledning. Mjukvaran och hårdvaran utvecklades av Transics franska dotterbolag, DIS, som är ledande inom området på system för färdskrivardata och som förvärvades av Transics i april 2007. DIS har mer än 15 års erfarenhet inom området för hantering av färdskrivardata och dess system används också av de franska myndigheterna liksom av hundratals transportföretag i Europa.

Utökat affärsvärde

“Sedan digital färdskrivare blev obligatoriskt för lastbilar i alla EU-länder 2006 har efterfrågan på smarta system för att hantera färdskrivardata ökat kraftigt under de senaste två åren. Förvärvandet av DIS innebär en stor möjlighet att erbjuda våra befintliga och framtida kunder ett färdigt trafikledningssystem med avancerad hantering av färdskrivardata. För DIS innebär förvärvandet en chans att stärka sin organisation och att dra nytta av Transics europeiska fotavtryck. Kontraktet med den svenska polisen visar hur viktigt detta förvärv är och framhåller Transics innovativa produktledarskap, inte bara för logistikbranschen utan också för relaterade aktörer såsom kontrollmyndigheter” sa Walter Mastelinck, Transics koncernchef.

Transics International NV, noterad på Euronext Bryssel, utvecklar och kommersialiserar avancerade trafikledningssystem (fordonsdatorer, mjukvara och tjänster) för transport- och logistiksektorn. Med en installerad bas av mer än 53,500 fordonsdatorer är Transics en ledande europeisk aktör inom sitt område. Transics har sitt huvudkontor i Ypres (Belgien), och bedriver verksamhet i 23 europeiska länder.