Den Framgångsrika börsintroduktionen avslutadesaktierna övertecknades 10,6 gånger

Ett pris på 17,5 euro per aktie gav Transics 40 miljoner euro

Transics, en av de tongivande europeiska spelarna inom området omborddatorer och lösningar för vagnparkshantering för transport- och logistiksektorn och ”Mest lovande företag 2006”, kommer att från och med den 13 juni listas på Eurolist hos Euronext Brussels med symbolen TRAN.

Erbjudandet, utöver Greenshoe-optionen, övertecknades 10,6 gånger. Erbjudandet innehöll, inräknat Greenshoe-optionen, 2 628 571 aktier, däribland 1 485 714 nya aktier med VVPR-remsor. Med ett pris på 17,5 Euro per aktie värderas Transics till 115 miljoner Euro.

Transics CEO Walter Mastelinck är glad över den lyckade försäljningen: “Framgången för vår börsnotering är en fin belöning för oss för vårt arbete genom åren men är framförallt en extra stimulans för att fortsätta på vår tillväxt väg också i framtiden. Vi är uppriktigt glada över att så många belgiska och internationella investerare har betonat att de har ett starkt förtroende för vårt företag. Detta förtroende kommer att hjälpa oss i vårt arbete med vidare internationell utbyggnad av Transics som vi planerar för de kommande åren.”

Detaljer om försäljningen

  • Det totala värdet för erbjudandet är 46 miljoner Euro med 17,5 Euro per aktie (inräknat Greenshoe-option).
  • 2 628 571 aktier i Transics har tilldelats varav 15 procent är nya aktier, med VVPR-remsa, till privatinvesterare och 85 % till institutionella investerare. Den totala tilldelningen till anställda hos Transics är 10 129 aktier av totalt 14 285 aktier som fanns tillgängliga.
  • Hela erbjudandet övertecknades 10,6 gånger. Privatkundstilldelningen övertecknades 5,4 gånger och den institutionella tilldelningen övertecknades 11,5 gånger.
  • Lead manager ING fick en Greenshoe-option för 342 857 ytterliggare aktier att köpa för 17,5 Euro per aktie. Denna option kan användas från den första noteringsdagen fram till och med 30 dagar efter sista dagen för erbjudandet.
  • Den första noteringen av aktier i Transics och VVPR-remsorna på Eurolist hos Euronext Brussels kommer att ske villkorat (“if-and-whenissued-or-delivered”) den 13 juni 2007. Det innebär att handeln kan påbörjas innan aktierna, mot betalning, har levererats av firman och de säljande aktieägarna, vilken avses ske den 15 juni 2007. Under förutsättning att försäljningen slutförs kommer aktierna att noteras den 13 juni 207. Investerarna bör vara medvetna om att under exceptionella förhållanden kan försäljningen och leveransen av aktierna försenas eller helt stoppas. Euronext Brussel har meddelat att under sådana omständigheter kommer alla transaktioner med aktierna på den reglerade marknaden Eurolist hos Euronext att annulleras.
  • Aktierna kommer att listas med Euronext-symbolen ‘TRAN’ och den internationella ISIN koden ‘BE 0003869865’. VVPR-remsorna kommer att noteras med Euronextsymbolen ‘TRANS’ och den internationella ISIN koden ‘BE 0005613840’.
  • Betalnings datum är satt till den 15 juni 2007.

Fördelningsnyckel för privatinvesterare

Inskrivningar gjorda hos ING, Fortis och Dexia
Antal begärda aktier Tilldelade aktier
1 – 50 75%
51 -100 60%
101 – 1600 20%
> 1600 450

Transics International utvecklar och säljer system för vagnparkshantering (omborddatorer, mjukvara och tjänster) för transport- och logistiksektorn. Med över 40 000 installerade omborddatorer är Transics en av de tongivande europeiska spelarna i sin sektor. Utöver huvudkontoret i Ieper (Belgien) och kontor i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Spanien är Transics aktivt i Skandinavien och bygger hela tiden på sin europeiska organisation. Under 2006 sträckte Transics sig första gången mot östra Europa (Polen och Tjeckien). Under början av 2007 tog Transics över DIS, specialister inom IT-lösningar för körtidsregistrering från färdskrivare. Genom övertagandet utökade Transics sitt utbud ytterliggare.