Greenshoe-option använd

DET TOTALA VÄRDET AV ERBJUDANDET STIGER TILL 46 MILJONER EURO

Transics, en av de tongivande europeiska spelarna inom området omborddatorer och lösningar för vagnparkshantering för transport- och logistiksektorn och ”Mest lovande företag 2006”, meddelar att, inom ramen för deras framgångsrika börsintroduktion på Eurolist hos Euronext Brussels, Greenshoe-optionen har använts av Lead Manager ING, i Joint Lead Managers Fortis och INGs namn och för deras räkning.

En Greenshoe-option gavs till Lead Manager ING inom ramen för börsintroduktionen. ING har idag använt denna option i Joint Lead Managers Fortis och INGs namn och för deras räkning, och har sålt ytterliggare 342 857 gamla aktier i Transics International tillhörande CETP Transics och grundarna.
Genom användandet av denna option blir det totala värdet av erbjudandet vid börsintroduktionen av Transics 46 miljoner Euro.

För ytterliggare information, vänligen kontakta:

Walter Mastelinck, CEO Transics,
Tel: +32 57 34 61 71; walter.mastelinck@transics.com

Ludwig Lemenu, Executive Director Transics,
Tel: +32 57 34 61 71; ludwig.lemenu@transics.com

Nathalie Verbeeck, Senior Consultant Citigate,
Tel: +32 2 713 07 32; nverbeeck@citigate.be

Transics International utvecklar och säljer system för vagnparkshantering (omborddatorer, mjukvara och tjänster) för transport- och logistiksektorn. Med över 40 000 installerade omborddatorer är Transics en av de tongivande europeiska spelarna i sin sektor. Utöver huvudkontoret i Ieper (Belgien) och kontor i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Spanien är Transics aktivt i Skandinavien och bygger hela tiden på sin europeiska organisation. Under 2006 sträckte Transics sig första gången mot östra Europa (Polen och Tjeckien). Under början av 2007 tog Transics över DIS, specialister inom IT-lösningar för körtidsregistrering från färdskrivare. Genom övertagandet utökade Transics sitt utbud ytterliggare.