Inskrivningsperioden för börsintroduktion av Transics börjar den 4 juni 2007

Tom Dechaene, Peter Leyman och Luc Vandewalle blir oberoende direktörer hos Transics

Transics, en av de största europeiska spelarna inom området omborddatorer och lösningar för vagnparkshantering för transport- och logistiksektorn och ”Mest lovande företag 2006”, planerar att samla in nytt kapital och de nuvarande aktieägarna kommer att sälja aktier genom en börsnotering och listning på Eurolist hos Euronext Brussels. Inskrivningsperioden kommer förhoppningsvis att börja den 4 juni 2007 och avslutas den 15 juni 2007, med reservation för en förtida avslutning. Fortis och ING blir Joint Lead Managers, Dexia blir co-Manager. Från och med den 1 juni 2007 kommer prospekt och sammanfattning att finnas tillgängliga för allmänheten på företagets hemsida. På måndagen den 4 juni 2007 och tisdagen den 5 juni 2007 kommer Transics att hålla Roadshows I Kortrijk respektive Antwerpen för privatinvesterare.

Inom ramen för börs introduktionen har styrelsen utökats med tre oberoende direktörer. Tidigare bankdirektören och tidigare oberoende direktör hos Telindus Tom Dechaene, tidigare Volvo Cars Gent CEO Peter Leyman och ordföranden och CEO för ING Belgium Luc Vandewalle kommer att tillföra styrelsen för Transics deras expertis. Luc Vandewalle blir styrelseordförande hos Transics.

Transics International utvecklar och säljer system för vagnparkshantering (omborddatorer, mjukvara och tjänster) för transport- och logistiksektorn. Med över 40 000 installerade omborddatorer är Transics en av de tongivande europeiska spelarna i sin sektor. Utöver huvudkontoret i Ieper (Belgien) och kontor i Nederländerna, Frankrike, Tyskland och Spanien är Transics aktivt i Skandinavien och bygger hela tiden på sin europeiska organisation. Under 2006 sträckte Transics sig första gången mot östra Europa (Polen och Tjeckien). Under början av 2007 tog Transics över DIS, specialister inom IT-lösningar för körtidsregistrering från färdskrivare. Genom övertagandet utökade Transics sitt utbud ytterliggare.