Vad menar vi med Backoffice?

Backoffice inom transportsektorn

Transportföretagens logistikprocess hanteras av backoffice. Personalen vid backoffice hanterar beställningar från order till fakturering och organiserar planeringen för förarna ute på vägen. De senaste åren har det kommit en hel del programapplikationer på marknaden som stöder detta backoffice så att det kan jobba mer produktivt. Fordonsledningssystemet och transportledningssystemet är de mest kända exemplen. System för släphantering eller Warehouse Management (WMS) eller faktureringsprogram bidrar också till avvecklingen av logistikprocessen.

Backoffice och track & trace-system

Track & trace gör det möjligt för backoffice att övervaka fordonsparken ute på vägarna i realtid. Den så kallade svarta lådan byggs in i fordonet och möjliggör spårningssystemet tack vare gps-teknik. Aktuell information om status och position skickas automatiskt till den centrala servern, i de flesta fall via gprs. Därigenom kan hemmabasen följa bland annat gps-position, hastighet, riktning, avlagd färdväg och ETA för lastbilar och annat rullande materiel.

Backoffice och fordonsledningssystem (FMS)

Med fordonsledningshantering avses transportföretagens ledning av sin fordonspark och sina förare. Den ledningsverksamheten automatiseras genom flotthanteringssystemet så att kontoret kan öka produktiviteten i logistikprocessen till en lägre kostnad. Fordonsdatorer är de mobila dataleverantörerna i FMS. Via fordonsdatorns display kan kontoret utbyta data med förarna i realtid.

Backoffice och transportledningssystemet (TMS)

TMS är ett sektorspecifikt Enterprise Resource Planningssysteem (ERP) som används allt mer i logistisk verksamhet. Detta backofficeprogram ger transportföretag möjlighet att organisera planeringen, omvandla beställningar till ärenden och automatiskt skicka uppgifter om t.ex. tillgänglig last, uppehållsplatser, återstående kör- och vilotider eller utrustning till förarna. Omvänt bearbetar FMS också den information som skickas från lastbilarna. På det sättet kan backoffice utföra noggranna kostnadsberäkningar.

Mer om vårt backofficeprogram TX-CONNECT